Måste man betala hyra under skilsmässa?

Hej,

Jag och min man har precis skiljt oss. Vi har en gemensam bostadsrätt som vi betalar lika mycket på. Bodelningen är inte klar ännu. Jag har fått ett nytt jobb i min gamla hemstad. Där kan jag få bo som inneboende hos min bästa vän. Jag har inte råd att både betala hos min vän och på lägenheten som jag har med mitt ex. Måste jag fortfarande betala på lägenheten om jag flyttar innan bodelningen är klar?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det är inte reglerat i äktenskapsbalken vad som gäller när den ena maken bor kvar i den gemensamma bostaden. Utgångspunkten är därför att det är möjligt för er makar att själva träffa en överenskommelse om hur kostnaderna för boendet ska fördelas. Om ni inte kan komma överens gäller följande. Den som är hyresgäst enligt hyreskontraktet är även den som har en skyldighet att hyran ska betalas till hyresvärden. Om ni båda står på hyreskontraktet betyder detta att ni båda innehar de rättigheter och skyldigheter som följer av hyreskontraktet, och det föreligger då ett gemensamt ansvar att betala avgiften. Detta gemensamma ansvar kallas även för det solidariska ansvaret. Även om en av er har flyttat ut kvarstår skyldigheten att betala var parts del av hyran. Frågan om skyldighet att ersätta nyttjande av den andra partens egendom har prövats i Högsta domstolen, där HD förklarar att den som bor kvar kan bli skyldig att ersätta den andra parten. [1] Nyttjanderättsersättningen fungerar således som en form av hyra. Även här fanns ett beslut om kvarsittningsrätt.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] NJA 2006 s. 206.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.