Barn & familj

Juridisk hjälp inom familjerätt

Familjen är betydelsefull och det kan kännas tryggt med en juridisk kontakt att ställa dina familjerättsliga frågor till. Vi arbetar med flera områden relaterade till barn och familj och företräder dig gärna i frågor om exempelvis vårdnad, barnens boende, umgänge och underhållsbidrag.

Vad händer om vi ska separera? Vilka försäkringar behöver tecknas för vårt nyfödda barn? Vad gör jag om min partner flyttar utomlands med våra barn? I familjelivets vardag kan det lätt uppstå juridiska frågor som behöver hanteras. Kontakta oss på EZlegal om du vill fråga om råd inom familjerätt eller behöver ett juridiskt ombud i domstol.

Förutom vårdnadstvister och frågor om barns boende och umgänge arbetar också med ekonomisk familjerätt som bodelningar, samboavtal och underhållsbidrag. Om du behöver hjälp med en familjerättslig som inte är listad bland våra arbetsområden nedan, är du ändå välkommen att boka in en konsultation för att få veta mer.

Möt Moa Möller

Ansvarig för det familjerättsliga teamet

”Det är vanligt att det uppstår juridiska frågor som rör barn och familj. Vi hjälper våra klienter med ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Vårt mål är att underlätta för dig och dina barn och hitta lösningar som fungerar i vardagen.”

Moa Möller arbetar som Head of Legal och har ansvar för det familjerättsliga teamet EZlegal. Hon har mångårig erfarenhet av att driva familjerättsliga mål. Tidigare ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

5 vanliga frågor om familjerätt

1. Vad är en bodelning?
Efter en skilsmässa ska makarna göra en bodelning. Bodelningen mynnar ut i att den gemensamma egendomen fördelas och att bodelningsavtal ingås mellan parterna. Initialt görs det en utredning av var parts tillgångar och skulder. Om det finns enskild egendom som inte omfattas av bodelningen ska även detta fastställas. Om det inte är möjligt att finna en samförståndslösning eller om en av parterna inte medverkar i bodelningen är det möjligt att ansöka om att en bodelningsförrättare utses. Du kan även ha rätt till en bodelning om ni levt ihop i ett samboförhållande. Då omfattas ni av sambolagen, som säger att en gemensamt införskaffad bostad samt bohag, till exempel möbler och husgeråd.
2. Kan föräldrarna själva avtala om vårdnad?

Ja, om båda föräldrarna är överens går det som huvudregel bra att själva avtala om gemensam eller ensam vårdnad. För att avtalet ska bli juridiskt bindande måste dock kommunens socialnämnd godkänna det. Hur lång tid detta tar beror på kommunens handläggningstider. Avtalet börjar gälla så fort det är underskrivet av båda parter och socialnämnden.

 

3. Vem bestämmer var barnen ska bo?

Med barnets boende menas barnets faktiska bosättning. Boendet kan antingen vara enbart hos den ena föräldern, eller växelvist mellan båda föräldrarna. Om barnet står under ensam vårdnad av en förälder, bestämmer den föräldern om barnets boende. Om barnet står under gemensam vårdnad, får rätten på talan av en eller båda föräldrar besluta vem av föräldrarna som barnet ska bo tillsammans med. I svensk rätt är det barnets bästa som är avgörande för alla beslut gällande barnets boende. När domstolen avgör vad som är barnets bästa görs det en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Hänsyn kan också tas till barnets egen vilja om vart det vill bo med beaktande av barnets ålder och mognad.

 

4. Vad innebär umgängesrätt?

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som den inte bor med. Undantag kan dock göras om föräldern gjort sig skyldig till missbruk, försummelse, våld eller i övrigt är olämplig. I första hand bör föräldrarna själva enas om en lösning. Om föräldrarna inte själva kan enas om en lösning kan man inleda en domstolsprocess om umgänge och i vissa fall kan domstolen besluta om ett övervakat umgänge som vanligtvis sker i en lokal som socialtjänsten tillhandahåller.

 

5. Vad händer med vårt husdjur vid en separation?

Om ni är gifta innebär det att all egendom som huvudregel är giftorättsgods, om inte egendomen gjorts enskild genom exempelvis ett äktenskapsförord eller testamente. Eftersom allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen innebär att även husdjur ska ingå i bodelningen.

Om ni är sambos anses inte husdjur vara bohag enligt sambolagen och ingår därmed inte i bodelningen. Det är den formelle ägaren till husdjuret som får behålla det. För att undvika att hamna i en situation där man inte kommer överens kan ni skriva ett samäganderättsavtal. Detta kan reglera hur husdjuret ska hanteras vid en eventuell separation samt hur ansvar och kostnader ska hanteras.

Vårdnadskonsultation

20 minuters juridisk rådgivning

0SEK

Vanliga frågor

När du har haft din konsultation och gjort en beställning, sätter vi så snart som möjligt ihop ett team som kommer arbeta med ditt ärende. Teamet består av en Teamleader och minst en jurist som blir din kontaktperson.  

Domstolarnas och myndigheters handläggningstider kan variera, vilket innebär att ärenden tar olika lång tid att slutföra. Vi försöker trots det starta din ärendehandläggning så snart som möjligt. Ditt team tar kontakt med dig på mejl eller telefon inom ett par dagar från att du har gjort beställningen, för att boka in ett första möte. Om ditt ärende är brådskande kan du under konsultationen be om att få tillägget expresshandläggning. 

Om det händer något i ditt ärende som t.ex det inkommer en handling eller vi blir kontaktade av en myndighet eller motpart så kommer vi löpande hålla dig uppdaterad genom att skicka handlingarna till dig per epost, post eller om det behövs boka ett möte per telefon eller Teams. 

Varje ärende är unikt och prisbilden varierar mellan vilken tjänst du är intresserad av, hur omfattande ditt material är, tidsåtgång för upprättande av juridiska handling och hur mycket kontakt du önskar under ärendets gång. Priset påverkas även om de i ditt ärende ska hållas förhandlingar eller rättegångDu kan läsa mer om vår prisbild i huvudmenyn, eller ta kontakt med oss för att prata mer om kostnad och finansiering i ditt ärende.  

Om du har fått förhinder är vi tacksamma om du avbokar konsultationen i god tid, för att vi ska hinna återbetala dig. Du kan avboka konsultationen genom att ringa till vår administration på telefonnummer 010-33 33 888. Läs mer om ångerrätt i våra allmänna avtalsvillkor.  

Ja, vi har fysiska kontor på flera platser i landet. Du kan besöka oss exempelvis i Stockholm, Malmö, Göteborg, Vänersborg, Borås och Trollhättan. Det finns också möjlighet att träffa oss på de orter där vår samarbetspartner FirstOffice finns.  

Vi arbetar brett och erbjuder därmed juridisk hjälp inom flera rättsområden, som till exempel, fastighetsrätt, brottmål, arbetsrätt, familjerätt och tvistlösning för företag. Boka gärna en konsultation för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig i just ditt ärende. 

Våra arbetsområden

2. Kan föräldrarna själva avtala om vårdnad?

Ja, om båda föräldrarna är överens går det som huvudregel bra att själva avtala om gemensam eller ensam vårdnad. För att avtalet ska bli juridiskt bindande måste dock kommunens socialnämnd godkänna det. Hur lång tid detta tar beror på kommunens handläggningstider. Avtalet börjar gälla så fort det är underskrivet av båda parter och socialnämnden.

 

3. Vem bestämmer var barnen ska bo?

Med barnets boende menas barnets faktiska bosättning. Boendet kan antingen vara enbart hos den ena föräldern, eller växelvist mellan båda föräldrarna. Om barnet står under ensam vårdnad av en förälder, bestämmer den föräldern om barnets boende. Om barnet står under gemensam vårdnad, får rätten på talan av en eller båda föräldrar besluta vem av föräldrarna som barnet ska bo tillsammans med. I svensk rätt är det barnets bästa som är avgörande för alla beslut gällande barnets boende. När domstolen avgör vad som är barnets bästa görs det en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Hänsyn kan också tas till barnets egen vilja om vart det vill bo med beaktande av barnets ålder och mognad.

 

4. Vad innebär umgängesrätt?

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som den inte bor med. Undantag kan dock göras om föräldern gjort sig skyldig till missbruk, försummelse, våld eller i övrigt är olämplig. I första hand bör föräldrarna själva enas om en lösning. Om föräldrarna inte själva kan enas om en lösning kan man inleda en domstolsprocess om umgänge och i vissa fall kan domstolen besluta om ett övervakat umgänge som vanligtvis sker i en lokal som socialtjänsten tillhandahåller.

 

5. Vad händer med vårt husdjur vid en separation?

Om ni är gifta innebär det att all egendom som huvudregel är giftorättsgods, om inte egendomen gjorts enskild genom exempelvis ett äktenskapsförord eller testamente. Eftersom allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen innebär att även husdjur ska ingå i bodelningen.

Om ni är sambos anses inte husdjur vara bohag enligt sambolagen och ingår därmed inte i bodelningen. Det är den formelle ägaren till husdjuret som får behålla det. För att undvika att hamna i en situation där man inte kommer överens kan ni skriva ett samäganderättsavtal. Detta kan reglera hur husdjuret ska hanteras vid en eventuell separation samt hur ansvar och kostnader ska hanteras.