Samboavtal

Vad är ett samboavtal?

Begreppet sambor enligt sambolagen innebär att två personer lever i ett parförhållande, har ett gemensamt hushåll och bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Ett samboavtal är ett avtal där ni kan avtala att en eventuell bodelning inte ska ske enligt sambolagen regler, eller att vissa tillgångar inte ska ingå i en bodelning om förhållandet skulle upphöra. EZlegal upprättar samboavtal enligt era önskemål för att tillvarata era intressen.

Vad säger lagen om samboavtal?
Vad händer utan ett samboavtal?
Så vanligt är separation
Statistik

När kan ett samboavtal behövas?

Ett samboavtal kan behövas när ett par har anskaffat en tillgång för gemensamt bruk, men en av samborna har betalat mer för tillgången. Det kan till exempel vara att man köper ett hus med avsikten att båda ska bo där, men endast den ena sambon betalar för huset. Det spelar då ingen roll att endast den betalande sambon står som ägare på huset. Huset ska ändå ingå i bodelningen och den andra sambon har rätt till halva värdet enligt lag. Om man inte vill att tillgången ska delas på det viset behöver man därför upprätta ett samboavtal.

Ett samboavtal kan också vara lämpligt att skriva om du till exempel säljer en tidigare bostad och investerar vinsten i en ny gemensam bostad. Skriver du inget samboavtal kan hälften av den vinst du investerade komma att tilldelas din sambo vid en framtida bodelning. Sambos kan separera utan att göra en bodelning, men om någon av parterna önskar att göra en bodelning, ska den påkallas inom ett år. Missar man tidsfristen kan tvister om det gemensamma bohaget behöva lösas med stöd av samäganderättslagen. 

Gått in med större kontantinsats?

Ibland vill parterna gå in med olika mycket kontantinsats i en gemensam bostaden. Då kan man i ett samboavtal reglera att bostaden inte ska ingå i bodelningen. Vid köpet av bostaden kan man ha reglerat skillnaden i kontantinsats genom att den som betalat mest äger en större del av bostaden. Om bostaden då inte ingår i bodelningen kommer den hanteras utifrån ägandeförhållandena i köpeavtalet. Har  ägarförhållandena däremot reglerats utifrån kontantinsatsen och samborna står som hälftenägare, behöver samboavtalet kompletteras med ett skuldebrev för att säkerställa att den som lagt in mer pengar får tillbaka det vid en eventuell separation. 

Gäller även vid dödsfall

Ett samboavtal är gällande även om en av er skulle gå bort. Om en sambo dör kan den efterlevande sambon begära att en bodelning ska göras. Begäran måste dock framställas senast när bouppteckningen förrättas. Vill man inte att en bodelning ska göras vid dödsfall behöver man därför upprätta ett samboavtal.

Vill fråga om råd kring samboavtal?

Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 3 828SEK

Samboavtal
Behöver du en jurist?

Juridisk rådgivning

Så här går det till!

I en juridisk konsultation med oss får du prata med en jurist med svensk juristexamen eller en affärsjuridisk masterexamen. Flera av våra ombud har därtill tidigare varit verksamma som advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå.

Vad säger lagen om samboavtal?

I sambolagen föreskrivs att samboavtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter. Ett samboavtal behöver inte bevittnas, men en del personer väljer att låta bevittna sitt avtal för att vid en framtida tvistighet om avtalets giltighet kunna hänvisa till eventuella vittnen för att visa på avtalets giltighet.  Samboavtalet träder i kraft när båda parter skrivit under och kan upprättas både innan och under samboförhållandet. Ett samboavtal behöver inte registreras för att vara giltigt. 

Vad händer utan ett samboavtal?

Att samboavtal är frivilligt och båda parter måste vara överens. Om ni väljer att inte ha ett samboavtal ska de tillgångar som utgör samboegendom delas lika vid en bodelning, oavsett vem som äger eller har betalat för tillgångarna. Det är endast bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk som utgör samboegendom och kan ingå i en bodelning. Samboavtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda. 

Så vanligt är separation

År 2011 genomförde SCB en demografisk studie som omfattade ca 95 000 samboende par i Sverige. En uppföljande undersökning från 2022 (SCB) visade att lite mer än hälften (51%) av de samboförhållanden som uppmättes 2011 inte längre bodde tillsammans tio år senare. Av de par som levde ihop år 2022 var ungefär hälften fortfarande sambos, medan den andra hälften hade gift sig, enligt SCB:s mätning.