Skadestånd

När kan jag få skadestånd?

Skadeståndsskyldighet kan uppkomma av en mängd orsaker såsom avtalsbrott, försumlighet eller lagbrott. Våra jurister biträder regelbundet privatpersoner och företag genom domstolsprocess och förhandlingar.  

Vad säger lagen?
Vad kostar det att ta hjälp av en jurist?
Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 27 930SEK

Stämningsansökan
Vad säger lagen?

Rätten till skadestånd regleras i en rad lagar såsom skadeståndslagen, avtalslagen, köplagen och konsumenttjänstlagen. Huvudregeln är att den som genom vållande eller försummelse skadar någon annan kan komma att behöva ersätta skadan. Det kan röra sig om förmögenhetsskada eller kroppslig skada. Mellan köpare och säljare regleras skadeståndsansvaret ofta i det avtal som ingåtts mellan parterna.

Vad kostar det att ta hjälp av en jurist?

Privatpersoner kan genom sin hemförsäkring ha rätt till rättsskydd. Har man ingen hemförsäkring finns det möjlighet att ansöka om rättshjälp. Även företag kan genom sina försäkringar ha rätt till rättsskydd. Den som förlorar tvisten ska som huvudregel betala den andre partens rättegångskostnader. Har du rättsskydd eller rättshjälp behöver du bara betala en mindre del. 

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring skadestånd? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.