Framtidsfullmakt

Vem vill du få hjälp av i framtiden?

En framtidsfullmakt ger dig möjligheten att bestämma vem som i framtiden ska sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter, om du på grund av sjukdom eller andra omständigheter inte längre klarar av att ta hand om angelägenheterna själv. Det kan gälla allt från betalning av löpande räkningar till förvaltning av ditt företag. En framtidsfullmakt fungerar som ett alternativ till en god man eller förvaltare, Vi rekommenderar alla att skriva framtidsfullmakt, men behovet ökar med ålder eller vid sjukdom. 

Viktigt att tänka på när du skriver en framtidsfullmakt
Vad säger lagen om framtidsfullmakter?
Vad kostar det att upprätta en framtidsfullmakt?
Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 5 742SEK

Rättsutredning
Viktigt att tänka på när du skriver en framtidsfullmakt

En fullmaktshavare måste vara en fysisk person, det kan alltså inte vara ett företag eller en organisation. Det innebär att du som fullmaktsgivare måste välja en person som du har stort förtroende för, eftersom det är fullmaktshavaren som bestämmer när fullmakten träder i kraft. För att undvika att du blir lurad kan du bestämma att någon ska granska fullmaktshavarens arbete. Det går också bra att ange flera fullmaktshavare, som antingen utses i en viss turordning eller ges olika typer av uppdrag. 

Tänk på att en make inte per automatik har rätt att sköta den andre makens personliga angelägenheter, om hen inte längre skulle kunna göra det själv. Om du önskar att din partner vid behov tar över det ansvaret rekommenderar vi därför att du skriver en framtidsfullmakt.

Vad säger lagen om framtidsfullmakter?

Reglerna kring framtidsfullmakter hittas i lagen om framtidsfullmakter. För att fullmakten ska bli giltig finns det vissa lagstadgade formkrav. Fullmaktshandlingen ska vara skriftlig och innehålla information om bland annat vem som är fullmaktsgivare och på vilket sätt uppdraget tillfaller fullmaktshavaren. Fullmaktsgivarens undertecknande ska vara bevittnad av två av varandra oberoende vittnen, som måste vara medvetna om vad de bekräftar. Vittnena får därför inte vara under 15 år eller sakna insikt om vittnesbekräftelsen på grund av en psykisk störning. Ett vittne får inte vara make, sambo, barn, förälder, syskon, svåger eller svägerska till fullmaktsgivaren. Du bör därför fundera på vem som ska bevittna din fullmakt. Fullmakten behöver inte registreras någonstans.  

Vad kostar det att upprätta en framtidsfullmakt?

Vi hjälper dig gärna att upprätta en framtidsfullmakt. Vill fråga om råd eller få hjälp att upprätta en framtidsfullmakt? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.