Vad kostar det?

Att anlita en jurist eller jurist innebär ofta frågor kring ekonomi och prisstruktur. Vi på Zeijersborger & Co informerar våra klienter om de kostnader och avgifter som är involverade vid juridisk representation och går igenom de finansieringslösningar och betalningsupplägg som kan bli aktuella i det enskilda ärendet. 

Din första konsultation

Ditt första steg är att boka en konsultation med oss. Det gör du enkelt via hemsidan eller genom att ringa till oss. Ofta får du tid med en jurist eller jurist redan samma dag. Under detta möte diskuterar vi ditt ärende, nästa juridiska steg och prisstrukturen för vår handläggning. Vi tror att en gemensam ekonomisk förväntansbild underlättar samarbetet mellan ombud och klient.

Finansieringsmöjligheter

När du står inför behovet av juridisk representation eller rådgivning, är det viktigt att ha en tydlig bild av de olika finansieringsalternativen tillgängliga. Hos Zeijersborger & Co utreder vi möjligheterna till att bekosta delar av ärendet genom rättsskydd eller rättshjälp och förklarar vad de olika alternativen betyder: 

Rättsskydd

Många försäkringsavtal, inklusive hem-, villa-, och fordonsförsäkringar, inkluderar en rättsskyddsförsäkring. Denna typ av försäkring kan täcka en stor del av kostnaderna för juridisk rådgivning och representation i samband med tvister. Täckningsgraden varierar, men försäkringen kan stå för upp till 80% av ombudskostnaderna. Det är viktigt att kontrollera villkoren i din försäkring för att förstå omfattningen av ditt rättsskydd.

Rättshjälp

Om du inte omfattas av rättsskydd genom din försäkring, kan du vara berättigad till rättshjälp. Rättshjälp är inkomstbaserad och är avsedd att göra det möjligt för individer med begränsade ekonomiska resurser att få tillgång till juridisk hjälp. Om du beviljas rättshjälp kan staten täcka mellan 60-98% av kostnaderna för juridisk representation, beroende på din ekonomiska situation. 

Privat finansiering

För de fall där du inte kvalificerar dig för något av de ovan nämnda stöden, finns alltid möjligheten till privat finansiering. Vi på Zeijersborger & Co tillhandahåller flera olika typer av betalningslösningar för våra klienter så som swish, kort och faktura med i vissa fall möjlighet till delbetalning.

Klientmedel

Det är även viktigt att förstå begreppet klientmedel i detta sammanhang. Klientmedel avser de pengar som en klient överför till sin jurist eller juristbyrå för att täcka framtida kostnader och utlägg i samband med ett ärende. Dessa medel hålls separerade från byråns egna medel och används specifikt för klientens räkning.