Sjukersättning

Vad är sjukersättning?

Sjukersättning (det som tidigare kallades förtidspension) är en ersättning för personer mellan 19 och 64 år som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är inte sällan den som drabbats av nedsatt arbetsförmåga har en annan åsikt än Försäkringskassan om vad som är rätt ersättningsnivå. Vi har lång erfarenhet av socialförsäkringsrätt och hjälper våra klienter i dialogen med Försäkringskassan. 

Vad säger lagen?
Sjukersättning eller aktivitetsersättning?
Vad kostar det?
Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 8 422SEK

IVO-anmälan
Vad säger lagen?

All ersättning vid sjukdom eller arbetsoförmåga som utges av Försäkringskassan regleras i socialförsäkringsbalken. På Försäkringskassans hemsida kan du läsa om dina rättigheter och skyldigheter. Där finns även matnyttig information om vägledning och praxis. 

Sjukersättning eller aktivitetsersättning?

Personer mellan 30 och 64 år kan få sjukersättning om deras arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel. Personer mellan 19 och 29 år kan däremot endast beviljas sjukersättning om arbetsförmågan är helt nedsatt och det är troligt att de aldrig mer kommer kunna arbeta. 

Personer mellan 19 och 29 år vars arbetsförmåga endast är nedsatt med minst en fjärdedel, kan istället beviljas aktivitetsersättning. Till skillnad från sjukersättning kan aktivitetsersättning tidsbegränsas, och den beviljas för högst 3 år i taget. Det är Försäkringskassan som beslutar om din rätt till ersättning, men om du anser att deras bedömning är felaktig kan vi hjälpa dig att överklaga beslutet.

Vad kostar det?

I tvister mot Försäkringskassan är huvudregeln att klienten betalar ombudets kostnader privat. Då många socialförsäkringsärenden är komplicerade och innehåller mycket dokumentation, krävs det ofta fördyrande utredningar och möjligheten till juridisk framgång är begränsad.  

Vill fråga om råd kring sjukersättning? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.