fbpx

Biträde & Försvar

När du behöver juridiskt biträde

Att befinna sig i en rättslig process kan kännas både besvärligt och krävande. Våra jurister inom biträde och försvar arbetar med att navigera genom dina juridiska utmaningar, med ambitionen att öka chanserna till framgång i ditt ärende. Vi har erfarenhet av att biträda klienter i domstol och flera av våra ombud har tidigare varit verksamma som advokater. Inom biträde och försvar kan vi erbjuda varierade tjänster, du kan exempelvis vända dig till oss i olika typer av brottmål genom att önska oss som målsägandebiträde, eller anlita oss som privata försvarare om du har blivit anklagad för brott. 

Du kan också kontakta oss när behöver hjälp med  arbetstillstånd, medborgarskap eller i körkortsfrågor. Vi kan också företräda dig inom asyl och svara på dina frågor om god man eller förvaltare. Om du behöver biträde i en rättslig fråga som inte är listad bland våra arbetsområden, är du fortfarande välkommen att boka in en konsultation för att få veta mer.

Brottmål
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom brottmål
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
495
SEK

Våra kontor

Hittar du inte ett kontor där du bor?
Ingen fara. Vi arbetar digitalt och kan bistå klienter på fler än dessa orter.

Brottmål
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom brottmål
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
495
SEK

5 vanliga frågor inom biträde och försvar

1. När kan jag anlita en privat försvarare?

Ett skäl till att anlita en privat försvarare kan vara att du som misstänkt blivit nekad offentlig försvarare, men ändå vill ha en jurist vid din sida. Det kan vara fallet vid brott som anses mindre allvarliga och där straffet, påföljden, är böter, till exempel ofredande, olovlig körning, hemfridsbrott, rattfylla eller penningtvätt. Även om tingsrätten anser att brottet är ringa, upplever många att det är obehagligt att bli kallad till polisen och stå anklagad i domstol utan juridisk hjälp. Det kan också vara så att du har fått ett offentligt ombud som du vill byta ut men blir nekad av domstolen.

2. Vad innebär det att åtal väcks?

Att väcka allmänt åtal är den del i en brottmålsprocess där åklagaren ger in en stämningsansökan till tingsrätten. Det är i åtalet som åklagaren redogör för vilka brott denne yrkar ansvar för och dess gärningsbeskrivningarna. Om åklagaren anser sig kunna styrka brott kan allmänt åtal väckas. Det finns även något som kallas enskilt åtal. Enskilt åtal innebär att åtalet inte väcks av en åklagare utan istället drivs av den enskilde, ofta den som blivit utsatt för brott, på egen hand. Enskilt åtal förekommer bland annat avseende förtal- och ärekränkningsbrott då dessa brott under vissa förutsättningar inte faller under allmänt åtal.

3. Hur får jag tillbaka mitt körkort?

Om polisen har tagit ditt körkort skickas ditt ärende till Transportstyrelsen som utreder fallet. De avgör sedan huruvida återkallelse ska ske eller om en annan åtgärd är mer passande, till exempel en varning eller alkolås. Innan Transportstyrelsen meddelar sitt beslut har du rätt att yttra dig i ditt ärende. Då kan du förklara din syn på situationen, varför situationen uppstod och din inställning till ansvarsfrågan. Om de beslutar att återkalla körkortet gäller en spärrtid under vilken man varken får köra eller kan få ett nytt körkort. Spärrtiden varierar beroende på typen av brott, från 2 månader upp till 2 år. Om spärrtiden överstiger 1 år måste du därefter göra ett nytt körkortsprov för att få tillbaka ditt körkort.

4. När krävs det ett arbetstillstånd?

Ett arbetstillstånd är ett tillstånd som dels ger en tredjelandsmedborgare rätt att utföra arbete i Sverige under en viss period. Tillståndet utgör också en trygghet för tredjelandsmedborgaren, eftersom arbetsgivaren måste uppfylla vissa krav på arbetsvillkor och lön för att arbetstillståndet ska beviljas. I vissa fall är tredjelandsmedborgare undantagna från kravet på arbetstillstånd.

5. Hur söker jag asyl i Sverige?

Vill du söka asyl i Sverige lämnar du in en asylansökan vid en av Migrationsverkets ansökningsenheter. Du kan även ansöka vid gränspolisen vid din inresa. I de flesta fall har den sökande rätt till ett offentligt biträde, det vill säga en jurist som bevakar sökandes rättigheter, närvarar under utredningsmöten, upprättar skrivelser och överklaganden. Våra jurister arbetar inom flera av utlänningsrättens områden. Vi förordnas av Migrationsverket som offentliga biträden för asylsökanden och anlitas privat i ärenden om anhöriginvandring och arbetstillstånd.

Möt Kerstin Vogel

Ansvarig för brottmålsteamet

”Vi bistår med privat försvar både i de fall klienten inte har rätt till en offentlig försvarare såväl som när klienten önskar en privat försvarare av andra orsaker. Jag och mina kollegor i teamet är måna om att du ska känna dig trygg från förhör till dom.”
Kerstin Vogel är delägare på EZlegal och ansvarig för brottmålsteamet. Hon har mångårig erfarenhet av brottmål som tidigare advokat och företräder regelbundet klienter som privat försvarare. Tidigare ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Våra kontor

Hittar du inte ett kontor där du bor?
Ingen fara. Vi arbetar digitalt och kan bistå klienter på fler än dessa orter.

Vanliga frågor

När du har haft din konsultation och gjort en beställning, sätter vi så snart som möjligt ihop ett team som kommer arbeta med ditt ärende. Teamet består av en Teamleader och minst en jurist som blir din kontaktperson.
Domstolarnas och myndigheters handläggningstider kan variera, vilket innebär att ärenden tar olika lång tid att slutföra. Vi försöker trots det starta din ärendehandläggning så snart som möjligt. Ditt team tar kontakt med dig på mejl eller telefon inom ett par dagar från att du har gjort beställningen, för att boka in ett första möte. Om ditt ärende är brådskande kan du under konsultationen be om att få tillägget expresshandläggning.
Om det händer något i ditt ärende som t.ex det inkommer en handling eller vi blir kontaktade av en myndighet eller motpart så kommer vi löpande hålla dig uppdaterad genom att skicka handlingarna till dig per epost, post eller om det behövs boka ett möte per telefon eller Teams.
Varje ärende är unikt och prisbilden varierar mellan vilken tjänst du är intresserad av, hur omfattande ditt material är, tidsåtgång för upprättande av juridiska handling och hur mycket kontakt du önskar under ärendets gång. Priset påverkas även om de i ditt ärende ska hållas förhandlingar eller rättegång. Du kan läsa mer om vår prisbild i huvudmenyn, eller ta kontakt med oss för att prata mer om kostnad och finansiering i ditt ärende.
Om du har fått förhinder är vi tacksamma om du avbokar konsultationen i god tid, för att vi ska hinna återbetala dig. Du kan avboka konsultationen genom att ringa till vår administration på telefonnummer 010-33 33 888. Läs mer om ångerrätt i våra allmänna avtalsvillkor.
Ja, vi har fysiska kontor på flera platser i landet. Du kan besöka oss exempelvis i Stockholm, Malmö, Göteborg, Vänersborg, Borås och Trollhättan. Det finns också möjlighet att träffa oss på de orter där vår samarbetspartner FirstOffice finns.
Vi arbetar brett och erbjuder därmed juridisk hjälp inom flera rättsområden, som till exempel, fastighetsrätt, brottmål, arbetsrätt, familjerätt och tvistlösning för företag. Boka gärna en konsultation för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig i just ditt ärende.