Skilsmässa & separation

Ska ni gå skilda vägar?

Ett beslut om skilsmässa eller separation föregås ofta av en längre tids funderingar. Vad ska hända med det gemensamma hemmet, var ska barnen bo och framför allt; hur går det till? En del väljer att sköta en del av det formella pappersarbetet själva, men man kan även överlåta den juridiska handläggningen till en jurist. EZlegal stöttar dig från ansökan om skilsmässa till frågor om bodelning och vårdnad. 

5 saker att tänka på vid skilsmässa
Vad gäller med vårdnad av barn?
Vad kostar det att skilja sig?

Vad säger lagen om skilsmässor?

Om ni inte är överens om att skiljas eller om det finns barn under 16 år i hushållet får ni en betänketid på 6 månader, med undantag för om ni kan visa att ni redan levt åtskilda under minst två år före ansökan om skilsmässa.

Tingsrätten meddelar från vilken tidpunkt betänketiden börjar löpa och när skilsmässan kan fullföljas. Fram till dess är ni fortfarande gifta med varandra. Efter betänketiden räcker det att en av parterna meddelar tingsrätten att den önskar fullfölja ansökan för att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad. Det finns ingen särskild blankett för det, men det måste meddelas skriftligt och åtföljas av nya personbevis för er båda. Om ingen av parterna fullföljer ansökan om skilsmässa inom ett år från att betänketiden började löpa, avskriver tingsrätten målet och äktenskapet består. 

I mål om skilsmässa kan domstolen pröva vissa andra frågor, om någon av parterna kräver det. Ibland rör det sig om vårdnad, boende, umgänge, underhåll och rätten att bo kvar i den gemensamma bostaden. Vid en tvist kan det kännas tryggt att ta hjälp av en kunnig jurist. 

Formellt måste den som är gift och vill skilja sig lämna in en ansökan till tingsrätten som tillhör kommunen där den bor. Det behöver inte sambor göra, eftersom ett samboförhållande upphör när paret flyttar isär. Ansökan om skilsmässa upprättas gemensamt om ni är överens om att skiljas, eller enskilt om endast ena parten är drivande. Blanketter för både gemensam och enskild skilsmässoansökan finns att ladda ner från Sveriges Domstolars hemsida. Där hittar ni också information om vilken tingsrätt ni tillhör. 

Mitt ex vägrar skriva under papperna, vad kan jag göra?

Enligt svensk lag räcker att en av personerna som ingått äktenskap vill skiljas för att en ansökan om skilsmässa, även kallat äktenskapsskillnad, ska gå igenom.

Du kan enskilt ansöka om skilsmässa hos tingsrätten där du är folkbokförd och tingsrätten kommer då att utfärda en stämning vari ditt ex ges möjlighet att bemöta ditt yrkande om skilsmässa. Om ditt ex motsätter sig skilsmässan kommer tingsrätten besluta om en lagstadgad betänketid på sex månader. När den betänketiden har passerats kan du eller ditt ex inkomma med en begäran om fullföljd av äktenskapsskillnaden och efter det kommer tingsrätten besluta om äktenskapsskillnad, det vill säga skilsmässa, mellan er. 

Vanliga frågor vid en separation

1. Se till att ansökan är komplett

I ansökan ska det framgå om ni har barn under 16 år, hur vårdnaden ska lösas och om det finns frågor kring vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden, så kallad kvarsittningsrätt. Till ansökan bifogas personbevis för skilsmässa, vilket beställs från Skatteverket. 

2. Har ni redan börjat leva isär?

Om ni redan bor isär sedan minst två år före ansökan om skilsmässa ska det styrkas genom exempelvis utdrag ur folkbokföringsregistret eller särlevnadsintyg. Domstolen kan då döma till skilsmässa utan betänketid. 

  

3. Ansökningsavgift

Tingsrätten tar ut en ansökningsavgift på 900 kronor för att hantera skilsmässoärendet. Kostnaden betalas på betala.domstol.se. Notera att beloppen kan komma att ändras över tid. 

  

4. Ta hjälp

Oavsett om det är ditt, din partners eller ett gemensamt beslut att skiljas kan det vara svårt att enas i vissa frågor. Därför kan det vara bra att kontakta en jurist, för att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har och för att hjälpa dig med bodelning och vårdnadsfrågor.  

  

5. Det går att ångra sig!

Om ni inte längre vill skiljas går det bra att ta tillbaka ansökan, efter att ni båda bekräftat att detta är er vilja kan tingsrätten då avskriva målet.  

Konsultation
Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Bodelningsavtal

från 9 310SEK

5 saker att tänka på vid skilsmässa

1. Se till att ansökan är komplett

I ansökan ska det framgå om ni har barn under 16 år, hur vårdnaden ska lösas och om det finns frågor kring vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden, så kallad kvarsittningsrätt. Till ansökan bifogas personbevis för skilsmässa, vilket beställs från Skatteverket. 

  

2. Har ni redan börjat leva isär?

Om ni redan bor isär sedan minst två år före ansökan om skilsmässa ska det styrkas genom exempelvis utdrag ur folkbokföringsregistret eller särlevnadsintyg. Domstolen kan då döma till skilsmässa utan betänketid. 

  

3. Ansökningsavgift

Tingsrätten tar ut en ansökningsavgift på 900 kronor för att hantera skilsmässoärendet. Kostnaden betalas på betala.domstol.se. Notera att beloppen kan komma att ändras över tid. 

  

4. Ta hjälp

Oavsett om det är ditt, din partners eller ett gemensamt beslut att skiljas kan det vara svårt att enas i vissa frågor. Därför kan det vara bra att kontakta en jurist, för att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har och för att hjälpa dig med bodelning och vårdnadsfrågor.  

  

5. Det går att ångra sig!

Om ni inte längre vill skiljas går det bra att ta tillbaka ansökan, efter att ni båda bekräftat att detta är er vilja kan tingsrätten då avskriva målet.  

Vad gäller med vårdnad av barn?

Vårdnad, boende och umgänge regleras i föräldrabalkens sjätte kapitel. Huvudregeln är att gemensam vårdnad är det bästa för barnet, men under vissa omständighet kan det vara mer lämpligt med ensam vårdnad. Vårdnadstvister kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand och då kan du ta hjälp av en jurist. Läs mer om hur vi arbetar under fliken Vårdnadstvister

Vad kostar det att skilja sig?

Om parterna ansöker gemensamt om skilsmässa och löser frågor om vårdnad, umgänge och underhåll i samförstånd och inte anlitar ombud, stannar kostnaden vid tingsrättens ansökningsavgift på 900 kronor. I annat fall kan ett eventuellt rättsskydd i din hemförsäkring täcka upp till 80% av kostnaderna för en jurist. För den som saknar hemförsäkring finns möjlighet att få rättshjälp. Din rättshjälpsavgift kan bli så låg som 2% av den totala kostnaden.  

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring skilsmässa och separation? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.