Målsägandebiträde

Vad är ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde är en jurist som förordnas av tingsrätten för att bistå en målsägande (brottsoffer) i en brottmålsprocess. Ett ombud utses vanligtvis när någon utsätts för ett grövre brott, eller om det finns personliga förhållanden och andra omständigheter som innebär att målsäganden kan antas ha ett särskilt starkt behov av stöd. Våra jurister förordnas som målsägandebiträden och hjälper klienter som blivit utsatta för misshandel, fridskränkning, sexualbrott, hatbrott och hedersrelaterat våld. Du har många gånger rätt att välja vem du vill ha som biträde, och behöver inte stå för några av kostnaderna själv. 

Vad säger lagen om målsägandebiträde?
Vill du önska oss som målsägandebiträde?
5 viktiga saker att tänka på om du utsatts för brott

Att göra en polisanmälan

Om du anser dig ha blivit utsatt för brott har du möjlighet att anmäla detta hos polisen. I vissa fall kan du upprätta anmälan direkt på polisens hemsida, i andra fall kan du behöva kontakta polisen per telefon eller uppsöka en polisstation.  

För vissa kan steget att polisanmäla kännas stort och obehagligt. Vi kan bistå dig med att redan från start sätta samman ett underlag för dig att inge tillsammans med polisanmälan där vi redogör för vilka brott i Brottsbalken som är aktuella, händelseförloppet för gärningen samt förslag på utredningsåtgärder för polisen att ta ställning till. Vi kan i samband med detta även föreslå att du ska beviljas ett målsägandebiträde. 

 

Vad ska en polisanmälan innehålla?

Det finns inte några formkrav gällande en polisanmälan och då Polisen är en svensk myndighet ska dessa bistå dig om det är någonting du behöver hjälp med gällande att upprätta en anmälan. Om du redan vet vem som utsatt dig för brott kan det underlätta för polisen att du uppger detta redan i din anmälan och du kan även redogöra för vilket brott du anser vara aktuellt. 

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 7 350SEK

Polisanmälan
Vad säger lagen om målsägandebiträde?

Målsägandebiträdes uppgifter regleras i lag (1988:609) om målsägandebiträde. Målsägandebiträdet är ofta med målsäganden vid polisförhör och vid en eventuell tingsrättsförhandling. Målsägandebiträdet är också oftast den som bistår målsäganden med att begära skadestånd för det målsäganden blivit utsatt för. 

Det är även biträdets uppgift att föra talan om enskilt anspråk, det vill säga skadestånd. Den som utsatts för ett brott kan enligt skadeståndslagen bland annat ha rätt till ersättning för sveda och värk, lyte och men, ärrersättning, kränkning samt för inkomstförlust.

Vill du önska oss som målsägandebiträde?

Vi företräder dig gärna i ditt ärende. Staten står för kostnaden för ditt målsägandebiträde och du har många gånger rätt att önska vilken jurist du vill. Om du inte redan vet vem av våra ombud du vill önska, är du välkommen att kontakta oss för en rekommendation. Därefter är det enda du behöver göra att skicka ditt önskemål i ett mejl till aktuell tingsrätt. Så snart det är gjort kommer vi att bli kontaktade av domstolen och kan påbörja handläggningen. 

Som målsägandebiträde följer vi med dig på förhör, ger stöd i kontakt med polis och åklagare och undersöker dina möjligheter till skadestånd. Vi finns vid din sida i domstolen, biträder åtalet och ser till att du känner dig trygg före, under och efter rättegången. 

Behöver du ett målsägandebiträde eller vill fråga om råd? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal. 

5 viktiga saker att tänka på om du utsatts för brott

1.Polisanmäl brottet

Om du utsatts för ett brott ska du så snart som möjligt göra en polisanmälan. 

  

2.Sök läkarvård

Sök läkarvård om du har blivit skadad och var noga med att läkaren dokumenterar dina skador. 

  

3.Ansök om kontaktförbud

Är du rädd för att du ska utsättas för ytterligare brott, kan du ansöka om kontaktförbud och skyddat boende. 

  

4. Spara kvitton

Om brottet medfört att du fått kostnader så ska du spara alla kvitton. Det kan hjälpa dig att få ersättning. 

  

5. Välj din jurist själv

Informera polisen om du önskar ett målsägandebiträde och vem du vill ska företräda dig. Du har många gånger rätt att själv välja jurist och i vissa fall kan byta biträde om du redan har förordnats ett biträde.