EZlegal vill göra juridiska tjänster enkla

Hos EZlegal vill vi göra det enkelt för dig att förstå och köpa juridiska tjänster. Vi tycker att det är viktigt att du vet vad vi gör, vad du får och vad det kommer att kosta. Därför har vi tagit fram prisexempel på våra vanligaste tjänster med innehållande arbetsmoment. Vi har delat in våra tjänster i fem olika områden Barn och Familj, Biträde och Försvar, Ersättning och Skada, Företag och Arbetsplats, Hem och Ekonomi. Genom att trycka på symbolerna kan du enkelt filtrera och snabbare hitta den tjänst som du söker. Finns din tjänst inte listad? Vi sätter även ihop personliga paket.

Börja med en 20 minuters konsultation

De flesta av våra ärenden börjar med en 20 minuters personlig konsultation, som du enkelt kan boka via telefon eller vår hemsida. Oftast får du tid redan samma dag! Du diskuterar ditt ärende med en jurist som bedömer möjligheterna till framgång, vilken tjänst som är aktuell och olika finansieringsalternativ. 

Om du är osäker på vad en konsultation innebär, eller vilken vilken typ av konsultation du ska välja, hjälper våra juristassistenter dig gärna med en kostnadsfri inledande vägledning. Ring eller boka direkt online.

Tvistemål steg-för-steg

Att stå inför en juridisk en tvist kan kännas både överväldigande och svårt att greppa. Det vill vi på EZlegal ändra på! Vår målsättning är att du ska känna dig trygg genom hela processen. Vi arbetar enligt en strukturerad modell och delar upp handläggningen i tydliga steg. På så sätt får du bättre kontroll över ditt ärende och betalar bara för ett avgränsat moment i taget. Efter varje steg bestämmer du om du vill gå vidare eller avsluta ärendet.

Offentliga förordnanden

Vi tar även offentliga förordnanden, där gängse timtaxa gäller. Om du är osäker på vad detta innebär, kan du ringa oss eller boka en juristassistent för en inledande vägledning.

Alla tjänster

Andrahandsavtal

från 4 704SEK

Anställningsavtal

från 9 408SEK

Arbetstillstånd

från 19 995SEK

Begäran om avgörande

från 7 840SEK

Beräkning av andrahands­hyra

från 4 900SEK

Bodelningsavtal

från 7 499SEK

Dokumentgranskning

från 1 960SEK

Hyresavtal

från 4 704SEK

Hävning av köp av nyproduktion

från 9 800SEK

IVO-anmälan

från 8 600SEK

JO-anmälan

från 8 600SEK

Juridisk analys inför bostadsköp

från 7 056SEK

Köpeavtal bostadsrätt

från 9 800SEK

Köpeavtal fastighet

från 4 508SEK

Polisanmälan

från 5 488SEK

Privat försvar

från 8 000SEK

Rättsutredning

från 5 495SEK

*En rättsutredning kan bli aktuellt i många olika ärendeslag. Det innebär att priserna kan differentiera utifrån vilken timtaxa ditt ärendets svårighetsgrad och komplexitet påkallar. Från-priset på våra rättsutredningar i denna prislista är beräknade på vår lägsta timtaxa. Därför kan du på vissa andra ställen se ett högre från-pris, till exempel på vår sida avseende tvistemålsprocessen. Det beror på att tvistemål i regel debiteras ett högre arvode. 

Rättsutredning

från 5 495SEK

*En rättsutredning kan bli aktuellt i många olika ärendeslag. Det innebär att priserna kan differentiera utifrån vilken timtaxa ditt ärendets svårighetsgrad och komplexitet påkallar. Från-priset på våra rättsutredningar i denna prislista är beräknade på vår lägsta timtaxa. Därför kan du på vissa andra ställen se ett högre från-pris, till exempel på vår sida avseende tvistemålsprocessen. Det beror på att tvistemål i regel debiteras ett högre arvode. 

Rättsutredning

från 5 495SEK

*En rättsutredning kan bli aktuellt i många olika ärendeslag. Det innebär att priserna kan differentiera utifrån vilken timtaxa ditt ärendets svårighetsgrad och komplexitet påkallar. Från-priset på våra rättsutredningar i denna prislista är beräknade på vår lägsta timtaxa. Därför kan du på vissa andra ställen se ett högre från-pris, till exempel på vår sida avseende tvistemålsprocessen. Det beror på att tvistemål i regel debiteras ett högre arvode. 

Rättsutredning

från 5 495SEK

*En rättsutredning kan bli aktuellt i många olika ärendeslag. Det innebär att priserna kan differentiera utifrån vilken timtaxa ditt ärendets svårighetsgrad och komplexitet påkallar. Från-priset på våra rättsutredningar i denna prislista är beräknade på vår lägsta timtaxa. Därför kan du på vissa andra ställen se ett högre från-pris, till exempel på vår sida avseende tvistemålsprocessen. Det beror på att tvistemål i regel debiteras ett högre arvode. 

Samboavtal

från 2 999SEK

Testamente

från 2 999SEK

Umgängesavtal

från 4 710SEK

Uppsägning av anställd

från 21 560SEK

Uppsägningshandling

från 4 312SEK

Äktenskapsförord

från 3 999SEK

Överklagan

från 9 995SEK

*Vi upprättar överklaganden i såväl nya ärenden som ärenden där vi drivit hela processen från dag ett. I denna prislista har vi utgått från att du som är intresserad av vår tjänst avseende överklaganden är en ny klient och att vi behöver genomföra viss inläsning för att kunna överklaga ditt ärende på ett fullgott sätt. Detta innebär att du på vissa sidor, bland annat vår sida avseende tvistemålsprocessen, kan se ett lägre från-pris. Det beror på att den tjänsten är framtagen utifrån premissen att det avser ett överklagande i ett tvistemål där vi redan har god ärendekännedom från den tidigare processen. 

Barn & Familj

Hem & Ekonomi

Ersättning & Skada

Biträde & Försvar

Företag & Arbetsplats