Barns Boende

Vad menas med barns boende?

Med barnets boende menas var barnet har sin faktiska bosättning. Boendet kan vara antingen växelvist mellan båda föräldrarna, eller stadigvarande hos en förälder. När två föräldrar har gemensam vårdnad är utgångspunkten att de ska försöka enas om barnets boendesituation. De kan då skriftligt avtala om var barnet ska bo, avtalet blir verkställbart när socialnämnden godkänt det. 

Om föräldrarna däremot inte kommer överens, kan de ta hjälp av en utomstående aktör för att hitta en lösning. Man kan använda sig av samarbetssamtal på kommunens familjerätt, men parterna kan också anlita juridiska ombud. Kommer man inte fram till en lösning är det till slut en domstol som får avgöra hur barnets boendesituation ska se ut. EZlegal arbetar med att biträda föräldrar genom tvister om vårdnad, umgänge och barns boende. Vi agerar ombud i domstolsprocesser och hanterar kontakter med myndigheter och motparter.  

När en av föräldrarna däremot har ensam vårdnad, bestämmer den själv var barnet ska bo utan att behöva diskutera med den andre föräldern.  

Vad kostar det att tvista om barns boende?
Vad gäller om barnet inte bor hos mig?
5 viktiga saker att tänka på om barns boende

Vad säger lagen om barns boende?

I svensk rätt är det barnets bästa som är avgörande för alla beslut gällande barnets boende. När domstolen avgör vad som är barnets bästa görs det en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Hänsyn kan också tas till barnets egen vilja om vart det vill bo med beaktande av barnets ålder och mognad. 

Domstolen kan även förordna om en familjerättslig utredning avseende vad som är bäst för barnet med avseende vårdnad, boende och umgänge. Då genomförs samtal med föräldrarna, ofta barnen och även andra personer i barnets liv som till exempel personalen på barnets skola, för att få en så god helhetsbild som möjligt. Ju äldre barnet blir desto större betydelse får den egna åsikten. Oftast resulterar utredningen i en rekommendation om barnens boende m.m.  Tingsrätten kan även förordna om samarbetssamtal mellan föräldrarna.  

Vad betyder växelvis boende?

Växelvis boende innebär som utgångspunkt att barnen spenderar lika mycket av sin dygnsvila hos respektive förälder. Vid ett växelvis boende kan barnen till exempel bo varannan vecka hos föräldrarna. Ett annat upplägg som är vanligare när barn är yngre är ett såkallat 2-2-3 upplägg. 2-2-3 innebär att barnet sover två nätter hos förälder A, två nätter hos förälder B, tre nätter hos förälder A, och så vidare. På detta sätt spenderar barnet lika mycket av sin dygnsvila hos varje förälder. 

Barnen har till största del bott hos mitt ex, men vill bo lika mycket hos oss. Mitt ex säger nej, vad kan jag göra?

Förutsatt att ni har gemensam vårdnad, är barnens boende en sådan fråga ni behöver enas om. I rättsprocesser avseende barns boende är principen om barnens bästa central. Barnens vilja ska tillmätas betydelse i bedömningen om vad som anses bäst för dem. Beroende på hur gamla era barn är kan deras vilja komma tillmätas större och mindre betydelse vid beslutsfattande om deras boende.

Förutsatt att även du har ett lämpligt boende för barnen, det är geografiskt möjligt för dem att spendera lika mycket tid hos er båda, att barnen är så pass gamla att deras vilja kan tillmätas stor betydelse, kan du behöva överväga att inleda en rättsprocess avseende barnens boende. En jurist kan vara behjälplig i ett sådant förfarande som vanligtvis inleds genom att man skickar en inledande skrivelse till motparten med ditt krav om att barnen ska bo lika mycket hos er båda.

Vårdnadskonsultation

20 minuters juridisk rådgivning

0SEK

Rättsutredning

från 5 742SEK

Vad kostar det att tvista om barns boende?

Om du har en hemförsäkring kan du ha rätt till rättsskydd. Det täcker merparten av kostnaderna – upp till 80%. I de fall hemförsäkring saknas kan man ansöka om rättshjälp, vilket innebär att staten betalar delar av kostnaderna för ditt ombud. Vi hjälper våra klienter att ansöka både om rättsskydd och rättshjälp.  

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring barns boende? Vi erbjuder en 20 minuters konsultation inom vårdnad kostnadsfritt! Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Vad gäller om barnet inte bor hos mig?

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor stadigvarande hos. Föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets umgängesbehov tillgodoses. Umgänge kan till exempel ske varannan helg, men kan också utövas endast under dagtid, eller i längre perioder, som onsdag till måndag varannan vecka. Umgänget behöver inte vara en fysisk kontakt, utan det kan även ske via till exempel telefonsamtal eller videosamtal. Läs mer om umgängesrätten under fliken Umgänge.

5 viktiga saker att tänka på om barns boende

1. Undvik konflikt

Att separera kan vara känslosamt och påfrestande. Att komma överens om vart barnen ska bo kan i en sådan situation kännas svårt. Försök att komma överens med den andra föräldern och undvik att låta era eventuella konflikter gå ut över barnen. Vid behov finns möjlighet att kontakta familjerätten i barnens hemkommun för rådgivning.

   

2. Tänk på barnets behov

Tänk på vikten av att låta barnet ha en nära och god relation med båda sina föräldrar. Tydliga överenskommelser mellan föräldrar kan förutsebarhet och stabilitet för barnet.

 

3. Fundera på livspusslet

Välj barnets boende så att det fungerar med hämtning och lämning till förskola, skola och fritidsverksamhet. Om barnet regelbundet ska övernatta hos den andra föräldern kan det även underlätta att inte bo alltför långt ifrån varandra.  

 

4. Agera inte i affekt

I en tvist råder fri bevisföring och meddelanden i sociala medier och på sms kan ges in som bevisning i familjerättsliga mål.

 

5. Rådfråga ditt ombud 

Om du har funderingar kring hur du ska agera i relationen till ditt ex, kan det vara en bra idé att kontakta ditt juridiska ombud först.