Medborgarskap

Hur blir man svensk medborgare?

Vill du bli svensk medborgare? Eller har du haft ett svenskt medborgarskap tidigare och vill tillbaka det? Oavsett vilken situation du befinner dig i finns det saker som är bra att känna till kring medborgarskap i Sverige, vad det innebär och vilka regler som finns.  

Vad säger lagen om medborgarskap?
Så ansöker du om medborgarskap
5 viktiga saker att tänka på om svenskt medborgarskap

Vad kostar det?

Migrationsverket tar en ansökningsavgift som varierar beroende på typen av ansökan. En vanlig ansökan om medborgarskap har exempelvis en ansökningsavgift på 1 500 kr, men en anmälan för barn har en avgift om 175 kr, ansökningsavgifterna kan dock justeras över tid. Du kan läsa mer om de olika ansökningsavgifterna hos Migrationsverkets hemsida. 

EZlegal hjälper dig gärna med ansökan om medborgarskap. Som ett första steg rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal. 

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från
24 500SEK

Arbetstillstånd
Vad säger lagen om medborgarskap?

Bestämmelser om medborgskap finns framför allt i Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap.  

Medborgskap är en relation mellan en person och en stat, vilket innebär både rättigheter och skyldigheter för de två parterna. Medborgarskapet är rättsligt reglerat, till skillnad från nationalitet som snarare benämner en tillhörighet till ett visst land. Ett svenskt medborgarskap innebär en absolut rättighet att få bo, leva och arbeta i Sverige. 

En person kan bli svensk medborgare på flera olika sätt. Det allra vanligaste är att man får medborgarskap automatiskt genom sin födsel, förutsatt att åtminstone en av föräldrarna är svensk medborgare. I andra fall kan man själv behöva anmäla eller ansöka om svenskt medborgarskap hos antingen Migrationsverket eller Länsstyrelsen.  

Så ansöker du om medborgarskap

För att en ansökan om medborgarskap ska godkännas måste en del krav uppfyllas. Är man vuxen och utländsk ska en ansökan skickas till Migrationsverket. Personen som ansöker måste  

Styrka sin identitet, genom hemlandspass i original eller annat identitetsdokument i original. Saknas detta kan nära anhöriga till den ansökande personen i vissa fall intyga den ansökandes identitet. 

Ha fyllt 18 år. Är personen inte 18 år måste ansökan vara gjord av personens vårdnadshavare. 

Ha hemvist i Sverige. Innan en person kan bli medborgare i Sverige måste personen ha bott i Sverige ett visst antal år. Tiden som krävs skiljer sig åt bland annat beroende på personens medborgarskap och om personen är gift eller sambo med en svensk medborgare. 

Kunna visa på ett skötsamt liv. Om personen har begått brott i Sverige kan det behöva gå en viss tid innan ansökan kan godkännas. Hur lång denna tid är beror på gärningens straffvärde.  

Nordiska medborgare, det vill säga medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge, behöver i många fall bara anmäla om svenskt medborgarskap. Kraven för att en anmälan om medborgarskap ska godkännas för nordiska medborgare är lägre ställda än för en ansökan, men om dessa krav inte är uppfyllda kan en ansökan fortfarande göras. Anmälningar om medborgarskap från nordiska medborgare ska göras till Länsstyrelsen. 

Har man tidigare varit svensk medborgare men antingen förlorat medborgarskapet innan 2001 eller avsagt sig det, kan man få tillbaka sitt medborgarskap genom en anmälan. Detta förutsätter att man uppfyller kraven som ställs för att återfå medborgarskap. 

Har den sökande fått ett negativt beslut gällande medborgarskap kan beslutet överklagas. Det gör man genom att skicka ett brev till den beslutande myndigheten där det framgår att man vill överklaga och varför man anser att beslutet är felaktigt. Målet kommer då istället att prövas av migrationsdomstolen, och skulle beslutet överklagas ytterligare en gång hamnar det hos Migrationsöverdomstolen som är sista instans. 

5 viktiga saker att tänka på om svenskt medborgarskap

1.Skyldigheter och rättigheter 

Det är viktigt att vara medveten om de skyldigheter och rättigheter som följer med medborgarskapet. Om du får medborgarskap har du rätt att bo, arbeta och vistas i Sverige. I gengäld måste du följa svensk lag och vad som i övrigt följer av att vara en god medborgare i landet. 

 

2.Krav till ansökan  

Det finns många krav som måste vara uppfyllda om man ska få beviljat medborgarskap. Man måste därför se över om man kan uppfylla kraven och vara noga med hur man fyller i ansökan så att inget blir fel, då detta kan innebära att ansökan blir nekad.  

 

3.Nordisk medborgare 

Är du nordisk medborgare behöver inte samma krav uppfyllas. Det är därför viktigt att undersöka vilka andra krav som gäller så att ansökan blir korrekt. 

 

4.Kostnader   

När du ansöker om medborgarskap bör du känna till och ha tagit hänsyn till de ansökningsavgifter som medföljer. Olika typer av ansökningar har olika avgifter upp till 1500 kr. 

 

5.Anlita juridiskt ombud 

Vill du ha hjälp med processen, oaktat om det är inför en ansökan eller i anledning av ett överklagande kan det vara bra att ta hjälp av en jurist.