Hem & Ekonomi

När du behöver hjälp med juridiken

Ibland uppstår det oväntade problem relaterade till hem och ekonomi. Vem är ansvarig om det är fel i min nyköpta bostad? Vad gör jag om en person vägrar att betala en skuldHur påverkas ekonomin av att leva ihop med en partnerDet är mycket att tänka på och kan kännas bra med en juridisk kontakt att fråga. Vår ambition är att du ska kunna ha en trygg och trivsam tillvaro, där det är enkelt att få hjälp med juridiska frågor. Om du vill fråga om råd eller behöver ett ombud i en tvist är du välkommen till oss på EZlegal. 

Våra ombud inom hem och ekonomi företräder klienter inom flera typer av tvistemål, exempelvis konsumenttvister, arvstvister och tvister om fordran och skuld. Vi arbetar även inom bostads-, hyres- och fastighetsrättsliga frågor. Du kan också vända dig till oss för att upprätta och tolka avtal eller anlita oss som boutredningsman och få hjälp med en bouppteckning. Om du behöver hjälp med en rättslig fråga angående hem och ekonomi som inte är listad bland våra arbetsområden, är du fortfarande välkommen att boka in en konsultation för att få veta mer. 

Möt Peter Zeijersborger

Ansvarig för tvistemålsteamet

Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten.

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal. Med snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol är han ansvarig för tvistemålsteamet. Tidigare ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

5 vanliga frågor inom hem och ekonomi

1. Vad händer om jag hamnar i en konsumenttvist?

Om en vara är behäftad med fel enligt lagens mening, kan konsumenten ha rätt att hålla inne betalning, kräva omleverans, prisavdrag eller häva köpet. I vissa fall kan konsumenten dessutom ha rätt till skadestånd. När tvisten handlar om ett större belopp kan det därför vara bra att anlita en jurist som kan biträda dig genom domstolsprocessen och eventuella förhandlingar.

I de fall där säljare och köpare inte kommer överens avgörs ärendet så småningom i allmän domstol. En konsumenttvist startar i regel genom att en stämningsansökan lämnas in till den tingsrätt som ligger där konsumenten är bosatt. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan också pröva tvister mellan näringsidkare och konsument. Nämndens beslut är dock bara vägledande.

 

2. Hur går ett tvistemål om fordran till?

Om du har en fordran på någon kan du ansöka om stämning hos tingsrätten, som då kommer att pröva målet. Innan du vänder sig till tingsrätten kan det däremot vara en god idé att försöka få motparten att betala på frivillig väg. Om det istället är du som blivit stämd kommer du att föreläggas att inge ett svaromål, i vilket du ska ange dina grunder för att inte behöva betala.

Väljer du att anlita ett juridiskt ombud kan denne hjälpa dig att upprätta svaromål. Det är viktigt att du kommer till de förhandlingar som domstolen kallat dig till och att besvara domstolens föreläggande i tid. Annars finns det risk att domstolen meddelar tredskodom, vilket innebär att de dömer utan att du varit närvarande.

 

3. Vad är en skälig hyra? 

Vid uthyrning av en bostad ska hyran vara skälig och bestämmas främst utifrån lägenhetens bruksvärde. Bruksvärdet baseras på lägenhetens egenskaper såsom storlek, planlösning, reperationsstandard och grad av modernitet. Förmåner som kan inverka på bruksvärde är till exempel tillgång till hiss, tvättstuga, garage och särskilda förvaringsutrymmen. Andra faktorer som kan påverka bruksvärdet är närheten till kommunikationer, husets allmänna läge och boendemiljön i stort.

Hyr du från någon som själv äger lägenheten ska hyran bestämmas till ett belopp som inte påtagligt överstiger kapitalkostnader och driftkostnaderna för bostaden. Vid nyproduktioner kan du behöva betala en så kallad presumtionshyra. Det är en hyra som överstiger bruksvärdesnivåerna och syftar till att förbättra förutsättningarna för att bygga nya hyreslägenheter.

 

4. Varför ska vi skriva samboavtal? 

Sambors gemensamma bostad och bohag räknas som samboegendom om de köpts under samboförhållandet för gemensamt bruk. Enligt sambolagen ska de delas lika mellan parterna vid en bodelning, oavsett vem som betalat vad eller vem som äger bostaden. Om du och din sambo inte vill att all samboegendom ska delas lika kan detta vara en anledning till att upprätta ett samboavtal, där ni istället själva kan reglera vad som gäller vid en eventuell bodelning. I samboavtalet kan ni bestämma hur sambolagens regler ska gälla den gemensamma egendomen och hur uppdelningen ska ske om förhållandet skulle upphöra. Samboavtal är samboskapets motsvarighet till äktenskapsförord för de som är gifta.

 

5. Varför ska vi skriva äktenskapsförord?

När ni ska gifta er ska kärleken få stå i fokus, men det är också viktigt att fundera på hur den gemensamma ekonomin ska se ut. Ett äktenskapsförord kan utgöra en viktig del av bröllopsbestyren men kan också upprättas under pågående äktenskap för att reglera just den lösning ni önskar i er relation.

Konsultation
Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Vanliga frågor

När du har haft din konsultation och gjort en beställning, sätter vi så snart som möjligt ihop ett team som kommer arbeta med ditt ärende. Teamet består av en Teamleader och minst en jurist som blir din kontaktperson.  

Domstolarnas och myndigheters handläggningstider kan variera, vilket innebär att ärenden tar olika lång tid att slutföra. Vi försöker trots det starta din ärendehandläggning så snart som möjligt. Ditt team tar kontakt med dig på mejl eller telefon inom ett par dagar från att du har gjort beställningen, för att boka in ett första möte. Om ditt ärende är brådskande kan du under konsultationen be om att få tillägget expresshandläggning. 

Om det händer något i ditt ärende som t.ex det inkommer en handling eller vi blir kontaktade av en myndighet eller motpart så kommer vi löpande hålla dig uppdaterad genom att skicka handlingarna till dig per epost, post eller om det behövs boka ett möte per telefon eller Teams. 

Varje ärende är unikt och prisbilden varierar mellan vilken tjänst du är intresserad av, hur omfattande ditt material är, tidsåtgång för upprättande av juridiska handling och hur mycket kontakt du önskar under ärendets gång. Priset påverkas även om de i ditt ärende ska hållas förhandlingar eller rättegång. Du kan läsa mer om vår prisbild i huvudmenyn, eller ta kontakt med oss för att prata mer om kostnad och finansiering i ditt ärende.  

Om du har fått förhinder är vi tacksamma om du avbokar konsultationen i god tid, för att vi ska hinna återbetala dig. Du kan avboka konsultationen genom att ringa till vår administration på telefonnummer 010-33 33 888. Läs mer om ångerrätt i våra allmänna avtalsvillkor.  

Ja, vi har fysiska kontor på flera platser i landet. Du kan besöka oss exempelvis i Stockholm, Malmö, Göteborg, Vänersborg, Borås och Trollhättan. Det finns också möjlighet att träffa oss på de orter där vår samarbetspartner FirstOffice finns.  

Vi arbetar brett och erbjuder därmed juridisk hjälp inom flera rättsområden, som till exempel, fastighetsrätt, brottmål, arbetsrätt, familjerätt och tvistlösning för företag. Boka gärna en konsultation för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig i just ditt ärende.