Gåvobrev

Vill du ge bort en gåva?

Om du vill ge bort en gåva som avser fast egendom krävs alltid ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Men det kan finnas fördelar med att upprätta gåvobrev även när du vill ge bort lös egendom, som en summa pengar, en bil eller ett smycke. Med ett gåvobrev kan både givaren och mottagaren känna sig trygga i att tydligt kunna styrka gåvan. Du har dessutom möjlighet att ange speciella villkor för gåvan, som till exempel att mottagaren inte får sälja den vidare eller att den ska utgöra enskild egendom i en framtida bodelning. Genom ett gåvobrev har du också möjlighet att ge förskott arv. 

Så går det till att skriva ett gåvobrev
Vad kostar ett gåvobrev?
Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 2 450SEK

Dokumentgranskning
Så går det till att skriva ett gåvobrev


Du kan upprätta ett gåvobrev själv och det finns olika mallar att utgå från på nätet. Dessa mallar är dock ofta väldigt enkla och inte nödvändigtvis tillräckliga för din situation. Upprättande av gåvobrev kan kräva kunskap inom flera rättsområden och formkraven varierar beroende på vad som ges bort. Konsekvenserna om något förbises eller blir fel kan bli påtagliga. Utformningen av eventuella villkor i gåvobrevet kan till exempel komma att påverka avtalets giltighet. I efterhand kan villkoret då bedömas som oskäligt, varvid det ska jämkas eller lämnas utan avseende. 
 

Gåvobrevet ska innehålla en tydlig beskrivning av gåvan, en överlåtelseförklaring, personuppgifter på dig och mottagaren, särskilda villkor om du så önskar samt i vissa fall bevittnade underskrifter av givare och mottagare. Även om gåvobrev är vanligast när det rör sig om gåvor av större värde, finns det inget som hindrar att ett gåvobrev skrivs för en gåva som har ett mindre monetärt värde men ett högt affektionsvärde, så att givaren försäkrar sig om att den hamnar i rätt händer.  

Vad kostar ett gåvobrev?

Vi hjälper dig gärna att skriva gåvobrev för såväl lös egendom som fast egendom och anpassar innehållet för dina behovOm du vill fråga om råd eller behöver hjälp att upprätta handlingen är du välkommen att boka en konsultation med oss. Det gör du enkelt genom att boka online eller ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.