fbpx

EZlegal svarar

Vem har tillgång till aktieägaravtalet?

Hej! Idag är vi 17 delägare i ett aktiebolag och vår affärsplan är att skapa digitala lösningar och bokningssystem för småföretagare. I vårt aktieägaravtal har vi bestämt bland annat ansvarsfördelningen oss emellan, och vilka respektive arbetsuppgifter vi har i bolaget. Vi har en konkurrent som menar att de har rätt att få tillgång till vårt […]

Tvingas jag sälja mina aktier?

Hej! Jag är delägare i ett företag där den största aktieägaren äger 54% av bolaget. Nu har hon har valt att sälja alla sina aktier till en köpare i Stockholm. Alla aktieägare i företaget har ett aktieägaravtal med en så kallad tag along-klausul. Jag tror också att vi har en drag along-klausul. Innebär dessa klausuler […]

Klander mot aktieägaravtal?

Hej! Jag är delägare i ett stort företag och jag har tillsammans med andra aktieägare slutit ett aktieägaravtal. Det är inte alla delägare i aktiebolaget som är med i avtalet. Härom veckan insåg jag och min kollega, som också är part i aktieägaravtalet, att avtalet verkar gå emot bolagsordningens förbehåll om hembud. I en skrivelse […]

Ensamt ändra aktieägaravtal?

Hej! Jag äger tillsammans med två andra ett företag sedan 2022. Det är mest jag och min kompis som är aktiva. Den tredje är hans bror som knappt är med mer. Min vän och jag skrev ett aktieägaravtal som bara berörde oss två. Där står det att jag är den som ensam ska bestämma vilka […]

Skillnaden på aktieägaravtal och bolagsordning?

Hej! Jag har precis tagit studenten och vill starta ett företag med min kusin. Han har pluggat ekonomi och kan lite mer än mig. Han sa att vi måste skaffa oss en bolagsordning och ett dokument som heter aktieägaravtal. Min kusin ska äga 75 % och jag ska ha övriga 25 %. Jag själv gick […]

Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Hej! Jag har en byggfirma och vi har fått i uppdrag att bygga en lagerlokal åt ett stort företag. Det är inte bara vi som jobbar på bygget, utan även flera andra företag. En anställd har hört av sig och klagat om bristfälliga räcken på en byggställning. Han menar att vi är ansvariga, fastän han […]