Hur skiljer jag mig om jag gifte mig utomlands?

Hej,

Min fru är brittisk medborgare och vi gifte oss för tio år sedan i England. Vi är dock separerade sedan en tid tillbaka och jag flyttade tillbaka hem till Sverige. Hon har aldrig bott här och befinner sig fortfarande i England. Nu vill jag formellt ansöka om skilsmässa från min fru. Vi har ingen kontakt idag och jag har försökt kontakta henne utan framgång, men jag tror inte att hon skulle vägra en skilsmässa. Vi har inga gemensamma barn, dock har hon ett barn från sitt gamla äktenskap som är över 18 år. Hur gör jag för att söka om skilsmässa när hon bor i England?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Vid  gränsöverskridande  äktenskapsmål aktiveras flera internationella regelverk. Eftersom Sverige är med i EU avgörs domstolens jurisdiktion av Bryssel II-förordningen. För EU-medlemsstater gäller som grundregel att en talan väcks där svarande har sin hemvist. Det bör då först noteras att England inte är med i EU längre. Du anger att du flyttat tillbaka till Sverige efter en tid i England, och har bott i Sverige sedan 2017. Det ger dig möjlighet att väcka talan om äktenskapsskillnad i svensk domstol.[1] För att en svensk domstol ska ta upp en prövning om äktenskapsskillnad, krävs det att äktenskapet är giltigt i Sverige. Enligt lag är det giltigt i Sverige om äktenskapet som ingått enligt utländsk lag, i detta fall engelsk lag, om det är giltigt i den stat där äktenskapet ingicks.[2] En talan om äktenskapsskillnad prövas enligt svensk lagstiftning.[3] Det är då äktenskapsbalken som är tillämplig. Ansökan om skilsmässa ska göras hos tingsrätten din kommun tillhör. Enligt svensk lag har man rätt till skilsmässa efter en betänketid på 6 månader om bara en av makarna vill skiljas.[4] Du anger att du har haft problem att få kontakt med din fru. Då du ansöker om äktenskapsskillnad skickar tingsrätten ut en delgivning till din fru. Sverige har anslutit sig till flera bilaterala rättsliga avtal om såväl civila- och straffrättsliga områden.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] artikel 3 Bryssel II-förordningen.

[2] 3 kap. 2 § 2 p. lagen om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap.

[3] 3 kap. 4 §. lagen om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap.

[4] 5 kap. 2 § äktenskapsbalken (1987:230).

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.