Fodran & Skuld

Har du hamnat i en tvist?

En fordran innebär att en person eller en juridisk person, exempelvis ett bolag, har en förpliktelse gentemot en annan person eller juridisk person. Den som ska få pengar har en fordran och kallas för borgenär. Den som ska betala skulden kallas för gäldenär. Inte sällan uppstår det tvister mellan borgenärer och gäldenärer om när en betalning ska ske och hur mycket som ska betalas. Det kan till exempel handla om det har uppstått fel i en bil som nyligen köpts eller sålts, eller att den som anlitat hantverkare för renovering inte anser att arbetet utförts korrekt. Vi EZlegal hjälper såväl privatpersoner som företag i tvister där parterna inte kan komma överens. 

Så går ett tvistemål till
Vad säger lagen om
fordran och skuld?
Vad kostar en tvist
i tingsrätten?

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring ekonomiska tvister?

Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal. 

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 22 400SEK

Stämningsansökan