Kompisen spelar på casino i mitt namn, måste jag ge honom en del av vinsten?

Hej,

Är det lagligt att en annan person spelar på olika casinon på nätet i mitt namn? Min kompis spelar i mitt namn, men jag har gett honom mitt godkännande. Om inte, vad kan det ge mig för konsekvenser? Nu har han vunnit en summa pengar som kommit in på mitt konto, och han kräver att jag skickar över hälften av dem till honom som vi tidigare kommit överens om att jag skulle. Men om spelandet inte var lagligt, måste jag då verkligen fullfölja det avtalet?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Den typ av tredjepartsbetting du beskriver är inte tillåtet hos de flesta spelbolag. Ett spelkonto är huvudsakligen tänkt att användas för personligt bruk och spelbolagen vill vanligtvis inte att någon ska agera för en annan persons räkning. Villkoren ska framgå av avtalet mellan dig och spelbolagen och det är därför viktigt att du kollar vad som står i casinobolagens avtal. Om förbud mot tredjepartsbetting framgår av avtalet riskerar du och din kompis att begå ett avtalsbrott gentemot casinobolagen. Vid ett avtalsbrott är det möjligt att casinobolagen fryser dina tillgångar vilket kan resultera i att du kan förlora tillgång till vinst och insättning samt att pengarna stannar kvar hos casinobolaget. Eftersom olika spelbolag har olika avtal bör du alltså läsa just de avtal du har ingått för att få ett säkert svar på din fråga.

Jag tolkar det som att du och din kompis har avtalat om att kompisen ska erhålla hälften av pengarna vid eventuell vinst. Huvudregeln inom svensk rätt är den grundläggande principen ”pacta sunt servanda”, vilket betyder att avtal ska hållas. Detta innebär att du riskerar att begå ett avtalsbrott gentemot din kompis om du bryter avtalet. Om avtalet däremot är olagligt eller osedligt är det möjligt att det vid en eventuell prövning anses vara ogiltigt. Avtal med olagligt eller omoraliskt syfte är som huvudregel inte bindande. Denna princip som kallas för ”pactum turpe” finns inte i lag, utan frågan måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.