fbpx

Ärva sin sambo?

Hej! Jag och min sambo äger en bostadsrätt ihop och väntar nu vårt första barn. Vi har bestämt oss för att inte gifta oss. Vad händer med lägenheten och våra tillgångar om någon av oss dör? Jag har läst att man inte automatiskt ärver varandra som sambos. Då går väl arvet till vårt gemensamma barn. Men eftersom barnet är minderårigt borde väl den vårdnadshavare som finns kvar få behålla lägenheten och pengarna så länge? Finns det något vi kan göra för att skydda tillgångarna förutom att gifta oss?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Precis som du skriver finns det ingen lagstadgad arvsrätt för sambos och det är barnet som ärver om någon av er skulle avlida.[1] När en sambo avlider har dock den efterlevande sambon rätt att begära bodelning.[2] I bodelningen delas all samboegendom mellan makarna.[3] Med samboegendom avses bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk.[4] Om ni har köpt bostadsrätten tillsammans i syfte att bo i den utgör den alltså samboegendom och den efterlevande sambon har rätt att få ut hälften av den om den begär bodelning.

Det som utgör den avlidna sambons del i bodelningen samt dennes övriga egendom ärver ert barn. Ett barn som är under 18 år får inte råda över sin egendom utan det är förmyndarens uppgift.[5] Om föräldrarna är vårdnadshavare för ett barn är de även förmyndare och om någon av er avlider blir den efterlevande sambon ensam förmyndare. Denna person ansvarar då för barnets tillgångar, inklusive arvet.[6] Förmyndaren får inte hantera pengarna hur som helst utan får endast handla på det sätt som är bäst för barnet.[7] Rör det sig om en större summa pengar (över 8 prisbasbelopp) står förvaltningen av tillgångarna under viss kontroll av överförmyndaren i kommunen, vilket innebär att förmyndare inte får förvalta tillgångarna fritt.[8]

I praktiken innebär detta att den efterlevande sambon som förmyndare, alternativt under kontroll av överförmyndaren beroende på bostadsrättens värde, fattar beslut som rör bostadsrätten. Detta gäller även eventuellt kontanta medel som utgår som arv till barnet. Den efterlevande sambon kommer alltså inte kunna förfoga över bostadsrätten och pengarna som denne vill.

Om ni skulle välja att gifta er tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Ett annat alternativ är att ni skriver testamente där det anges att när någon av er avlider så ska den efterlevande sambon ärva. Barnet har dock i ett sådant fall fortfarande rätt att få ut sin laglott, det vill säga hälften av vad den hade fått ut enligt lag.[9]

Sammanfattningsvis kan man säga att i det nuvarande läget kommer ert gemensamma barn ärva halva bostadsrätten och ärva den avlidna föräldern i sin helhet, förutom det som går till sambon genom bodelning. För det starkaste skyddet för den efterlevande sambon kan ni gifta er, men även ett testamente kan i ert fall förenkla situationen.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)

[2] 2 och 8 § § Sambolagen (SamboL)

[3] 8 § SamboL

[4] 3 § SamboL

[5] 9 kap. 1 § och 12 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)

[6] 6 kap. 9 § och 10 kap. 2 § FB

[7] 12 kap. 3 § FB

[8] 13 kap. 2 § FB

[9] 7 kap. 1 och 3 § § ÄB

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Kerstin Vogel

Jag är delägare på EZlegal och har lång erfarenhet av branschen. Vi vet att juridiska dilemman kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Har du frågor som liknar den här eller behöver juridisk hjälp? Då rekommenderar jag att du bokar en konsultation. Vårt mål är att ge dig ett personligt bemötande, stort engagemang och tydlig vägledning.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.