Bråk med föreningen om stakethöjd, vad kan jag göra?

Hej,

Jag är medlem i en koloniförening men har nu fått problem och hamnat i bråk angående ett staket. Stadgarna säger att staketen ska vara 160 cm. Jag har byggt ett staket som på grund av stora ojämnheter i marken råkade bli staketet mellan 170 och 180 cm. Men jag hade lämnat in bygglovsansökan på förhand och den blev godkänd, däremot skrev jag aldrig in höjden på staketet. När föreningens ordförande var hos mig för slutbesiktning sa han dessutom ingenting om att staketet var för högt och vi fick godkänt av ordföranden och styrelsen. När vi skulle sälja dök ordföranden upp på visningsdagen och förklarade framför alla spekulanter att staketet var alldeles för högt och påpekade att han skulle stoppa försäljningen om jag inte åtgärdade det. Vad kan jag göra nu?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det framgår inte av din fråga vad din koloniförening är för typ av förening. Oavsett om det är en ekonomisk förening eller en ideell förening ska det finnas stadgar som medlemmarna ska förhålla sig till. Reglerna som stipuleras i stadgarna gäller i den mån de inte går i strid med annan lag.  det är alltså fullt möjligt att ha en regel om att staket i er förening inte får överstiga en maximal höjd om 160 cm. Stadgarna ska även innehålla regler om styrelseordförandes befogenhet och behörighet. Det kan mycket väl innebära att styrelseordförande har befogenhet att hindra en handling som går emot stadgarna. I din situation har styrelseordförande tillsammans med styrelsen godkänt ditt staket genom en besiktning. Om det vid försäljningen av din koloni var uppenbart för ordförande att staketet var behäftat med fel, är det en fråga som ska hanteras av styrelsen genom ett gemensamt beslut. Om inte styrelseordförande har befogenhet att fatta beslut i frågan, går ordförande i första hand emot ett styrelsebeslut. Handlingen kan även påverkat din försäljning i negativ riktning, vilket skulle kunna innebära skadeståndsansvar för ordförande.

Många gånger kan en tvist i domstol vara långdragen och kostsam. En god idé i ditt fall är att kontakta styrelsen och försöka nå en förlikning. Du å ena sidan har upprättat ett staket som går emot stadgarna. Det ställs krav på dig att du följer de regler som föreningen har i stadgarna. Styrelsen å andra sidan har godkänt ditt staket, men vänder sig nu genom ordförande mot det godkända besiktningsprotokollet.

Om kolonin tillhör en bostadsrättsförening, har du som bostadsrättshavare har en skyldighet att upprätthålla sundhet, ordning och gott skick.[1] Endast allvarliga störningar och vanvård kan ge föreningen fog för att vidta rättsliga åtgärder. Vanvård kan exempelvis innebära undermålig skötsel som resulterar i skadedjur och liknande. Sammanfattningsvis kan konstateras att ett staket inte utgör vanvård eller allvarlig störning. Om en bostadsrättshavare inte följer interna ordningsregler är det en domstol som i slutändan avgör om bostadsrättshavarens brott mot ordningsreglerna utgör förverkandegrund.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 7 kap. 9 och 12 §§ bostadsrättslagen (1991:614).

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger delägare på EZlegal och har lång erfarenhet av branschen. Vi vet att juridiska dilemman kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Har du frågor som liknar den här eller behöver juridisk hjälp? Då rekommenderar jag att du bokar en konsultation. Vårt mål är att ge dig ett personligt bemötande, stort engagemang och tydlig vägledning.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.