fbpx

Ersättning för sjuk hundvalp?

Hej! För några veckor sen köpte jag en hundvalp av en privatperson. Efter en tid märkte vi att hon drack ovanligt mycket vatten. Hon drabbades också av kräkningar och blev smal. Vi tog henne till veterinären som tog massa olika prover. Veterinären kunde diagnosticera henne med en njursjukdom som heter renal dysplasi. De berättade för oss att sjukdomen är dödlig och att det osannolikt att hon blir äldre än två år…

Vi är förkrossade och vad värre är att sjukdomen kan var ärftlig. Jag tycker att säljaren borde ha sett tecken på någon av de andra valparna. Säljaren vill inte ta på sig något ansvar och jag är osäker på vad man borde räknat med vid en affär mellan privatpersoner. Men finns det ändå något jag kan göra? Kan jag få ersättning för veterinärkostnaderna som detta kommer medföra? Jag vill helst inte lämna tillbaka henne eftersom vi har hunnit bli fästa vid vår lilla valp.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Eftersom du har köpt hunden av en privatperson är det främst vad du och köparen kommit överens om som gäller. Om det inte framgår vad som ska gälla i en sån här situation genom till exempel ett tydligt avtal eller överenskommelse gäller köplagens bestämmelser. När djuret är avlämnat hos köparen så övergår risken för djuret på köparen.[1] Bedömningen avseende om fel föreligger på djuret ska göras med hänsyn till djurets skick när risken för djuret gått över på köparen. Säljaren av djuret ansvarar för fel som funnits vid tidpunkten för riskövergången, men som visar sig först senare.[2]

Fel på djuret, i köplagens mening, föreligger om djuret inte stämmer överens med vad köparen och säljaren har avtalat om. Det anses också vara fel på djuret om det inte stämmer överens med uppgifter som säljaren lämnat. Det föreligger vidare fel på djuret om säljaren inte har berättat om allvarliga fel på djuret som säljaren kände till, till exempel om djuret har någon sjukdom eller liknande eller om djuret är i mycket sämre skick än vad köparen kunde förvänta sig utifrån förutsättningarna kring köpet, till exempel vad djuret kostade eller liknande.[3]

Om djuret anses vara felaktig så kan du, förutsatt att du reklamerat felet korrekt till säljaren, kräva att säljaren vidtar åtgärder. De åtgärder som finns är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att själv avhjälpa felet eller en hävning av köpet. Dessutom kan du eventuellt kräva skadestånd eller om du inte har betalat hela köpeskillingen, hålla inne med betalning.[4] Säljaren har rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans. Endast om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter att du reklamerat felet får du kräva prisavdrag eller häva köpet.[5] För att ha rätt att häva köpet måste felet vara av väsentlig betydelse för dig, och säljaren måste ha insett eller borde ha insett det.[6] Enligt köplagens regler ska felet reklameras inom skälig tid från det att köparen märkt eller borde ha märkt felet, och som max två år från köptillfället.[7]

Att hunden har diagnostiserats med renal dysplasi kan möjligtvis anses som ett fel på djuret. Det väsentliga för att det ska gå att kräva någon påföljd av säljaren är att sjukdomen fanns vid tidpunkten för riskövergången och att du har reklamerat felet inom skälig tid från att du märkte det eller borde ha märkt felet. För att visa att felet fanns vid tidpunkten för riskövergången kan det vara bra att be om ett utlåtande från veterinären där detta framgår. Jag förstår det som att du har reklamerat felet till säljaren inom den utsatta tiden. Förutsatt att felet fanns vid tidpunkten för riskövergången har du möjlighet att kräva påföljder av köparen. Om säljaren anser att felet inte är dennes ansvar behöver du överväga om du ska ta hjälp av en jurist. En jurist kan hjälpa dig att ställa ett formellt krav på säljaren och undersöka dina möjligheter att vinna framgång i en eventuell tvist.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 13 § köplagen (1990:931)

[2] 21 § köplagen

[3] 17-18 § köplagen

[4] 30 § köplagen

[5] 37 § köplagen

[6] 39 § köplagen

[7] 32 § köplagen

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.