fbpx

Ersättning för trafikolycka?

Hej! Min man var med om en trafikolycka som inträffade en sen kväll i vintras. Jag var inte själv med vid olyckstillfället. Men som han har återberättat det blev han påkörd av en bil när han var på väg till bussen. Bilen stannade som tur var och föraren var snäll och tog med min man hem. Vi insåg snart att han behövde åka in till sjukhuset. Han klarade sig relativt bra efter skadan men går fortfarande på rehabilitering med en sjukgymnast för sin muskelsmärta.

Till saken hör bara att han hade druckit den här kvällen, efter att ha varit ute med sina jobbarkompisar. Förmodligen var han därför lite vinglig när han trampade snett och ramlade ut på gatan från trottoaren. Nu är jag orolig att försäkringsbolaget kommer anse att han bidragit till skadan själv. Han har ju trots allt gått alkoholpåverkad nära trafik. Kan vi fortfarande få trafikskadeersättning?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Som huvudregel ska personskada som uppkommer till följd av trafik ersättas från fordonets trafikförsäkring.[1] Trafikskadeersättning med anledning av personskada kan dock jämkas om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan.[2] Av omständigheterna i frågan framgår det inte att din man skulle haft uppsåt, det vill säga haft för avsikt, att medverka till skadan. I stället får en bedömning göras om din man genom grov vårdslöshet bidragit till trafikskadan. Vid bedömningen av grov vårdslöshet ska det i var särskild situation prövas hur skäligt det är att en jämkning sker, och det är bara vid mycket allvarlig vårdslöshet som den ska räknas som grov.[3] Utifrån omständigheterna i din beskrivning, att din man promenerat berusad, verkar han inte ha medverkat till skadan genom sådan grov vårdslöshet. Därmed är det möjligt att han fortfarande kan få full ersättning för sina skador från fordonets trafikförsäkring.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 11 § Trafikskadelagen (TsL)

[2] 12 § TsL

[3] Prop. 1975/76:15 s. 69

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.