Exet anklagar mig för övergrepp på barnen

Hej,

Jag och barnens mamma har delad vårdnad och växelvis boende varannan vecka. Vi har två flickor på 5 och 8 år. Det växelvisa boendet har fungerat problemfritt i snart 3 år, men nu anklagar mamman mig för att barnen inte har det bra hos mig. Hon har gjort en orosanmälan hos socialtjänsten med mycket lösa grunder och med mycket gammalt groll sedan tiden vi bodde ihop. Hon var tydlig i sin anmälan att det hon beskriver är det värsta som har inträffat. Socialen informerade både mig och henne att de inte ser någon anledning att starta en utredning. Tre dagar senare lade hon därför till i sin anmälan att jag utövar känslomässiga/psykiska övergrepp på barnen även ska ha utnyttjat den stora flickan sexuellt för 1 år sedan. Därför valde nu socialen att starta en utredning ändå.

Vad kan jag göra? Jag är helt chockad och förtvivlad över anklagelserna. Barnen har alltid haft det bra hos mig och jag har inte gjort mig skyldig till de fruktansvärda anklagelserna. Jag tror bara det är en taktik för att hon ska få barnen för sig själv. Kan socialen verkligen tro på detta? Den informationen borde hon ju i så fall ha tagit upp i sin första version av orosanmälan.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det bästa du kan göra är att visa dig samarbetsvillig med socialtjänsten men samtidigt vara tydlig med att det inte finns någon grund i anmälan. Socialnämnden är skyldig att påbörja en utredning om någon gör en orosanmälan.[1] När en anmälan rör barn eller unga ska socialnämnden genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska i regel fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in.[2] Under utredningen kommer du, mamman och barnen få komma till tals och berätta om hur ni har det och vad som hänt. Det förekommer tyvärr att anmälningar inkommer inför eller som reaktion på vårdnads, boende- och umgängestvister i tingsrätt vilket socialtjänsten inte är främmande inför.

Om samarbetet mellan dig och barnens mamma blir svårt kan det vara bra att vända sig till familjerätten i er kommun för att få hjälp med samarbetssamtal.[3] Skulle inte era samarbetsproblem kunna lösas den vägen kan ett annat alternativ vara att vända dig till domstol med en ansökan om ensam vårdnad eller stadigvarande boende och det är då bra att anlita ett juridiskt ombud.[4] I vissa fall kan det även vara brottsligt att falskt anklaga någon för brott eller annan besvärande omständighet.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 11 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL)
[2] 11 kap. 1 a § SoL
[3] 6 kap. 18 § Föräldrabalken (FB)
[4] 6 kap. 5 § FB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.