010 33 33 888

Är vi skyldiga att betala den dyra fakturan?

Hej,

Vi har anlitat en snickare som byggt om våra garderober, byggt en takkupa och lagt golv i två sovrum. Vi har fått en offert på arbetet och vi bestämde att det skulle vara klart i augusti. Nu i oktober har han äntligen blivit klar och vi har fått en slutfaktura. Den nya fakturan är mycket dyrare än vad han skrev i offerten. När jag frågande varför fakturan inte stämde med offerten sa han att det tillkommit mycket tilläggsarbeten som han inte hade räknat med. Nu undrar jag hur vi ska göra om vi inte vill betala?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Om privatpersoner anlitar hantverkare så gäller konsumenttjänstlagen. Lagen är tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att avtal som ger konsumenten sämre villkor än vad lagen anger inte är giltiga. För nödvändigt arbete som hantverkaren inte räknat med kan han ha rätt till ett påslag på priset med max 15 % Utöver detta är en näringsidkare är skyldig att fråga beställaren före extraarbeten utförs förutom vid särskilda tillfällen då näringsidkaren kan ha rätt att utföra tilläggsarbeten utan samråd med köpare, om denne inte gått att få tag på. Då ska priset för dessa arbeten vara obetydligt, eller lågt i förhållande till den avtalade tjänsten, eller om det finns särskilda skäl att anta att köparen önskar få tilläggsarbetet utfört. Om säljaren ser att det föreligger fara för köparen om dessa arbeten inte utförs, får denne utföra arbetet utan samråd. I kostnaden för dessa tilläggsarbeten bör man också kunna ta betalt för använt material.

Om ni anser att ni inte är betalningsskyldiga eller om ni är osäkra kan ni vända er till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få saken prövad. En prövning i ARN är kostnadsfri men deras utslag är bara vägledande. Om hantverkaren anser er betalningsskyldiga och ni inte betalar finns det risk att han vänder sig till Kronofogden och ansöker om betalningsföreläggande. Om ni då bestrider hantverkarens krav kan saken slutligen prövas i domstol. Vid större tvister gällande konsumenträtt kan det vara bra att anlita en jurist  som kan biträda dig genom domstolsprocessen och eventuella förhandlingar.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Relaterade frågor

Min granne vill riva sitt förråd som är sammanbyggt med mitt
Sålde en mobil till en vän, nu vägrar hon betala för den – vad kan jag göra?
Vad händer med våra tillgångar om någon av oss dör?
Hur kan jag kräva kunden på betalning?

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.