Får man lämna tvååring ensam?

Hej,

Jag och mitt ex har gemensam vårdnad och växelvist boende för vår son som är snart två år gammal. När sonen är hos sin pappa händer det ibland att pappan blir full, lägger sonen för att sova och går iväg och handlar mat till sig själv. Nu undrar jag om det finns någon lag som säger att man inte får lämna ett så litet barn ensamt? Tänk om något skulle hända pappan på vägen och det inte tog 10 minuter som tänkt? Eller om barnet vaknar och blir rädd?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det finns ingen lag som stadgar från vilken ålder ett barn kan lämnas ensam hemma. Frågan är snarare en bedömning gällande vårdnadshavares ansvar att tillgodose barnets behov och vad vårdnadshavarna gemensamt anser är rätt och fel. Det beteende som du beskriver i frågan kan ses som en risk för barnet. Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran.[1] Den som har vårdnaden om ett barn har vidare ett ansvar att barnets behov uppfylls.[2] Det finns således ett ansvar som förälder att fatta välgrundade beslut med utgångspunkt i vad som kan anses förenligt med barnets rättigheter. Det finns inte reglerat rent objektivt hur rättigheterna uppfylls, utan det får göras en bedömning i det enskilda fallet. Om pappan har ett alkoholmissbruk kan det anses utgöra en risk för barnet, likaså att ett så litet barn lämnas ensamt hemma.

I första hand är det bäst om föräldrar som har gemensam vårdnad tillsammans fattar beslut om vad som ska gälla för barnet, som båda känner sig trygga med.[3] Om ni inte själva kan komma överens så kan ni ansöka om att få hjälp av familjerätten i er kommun. Rådgivningen är kostnadsfri och familjerätten kan även hjälpa er att skriva avtal som blir rättsligt bindande.[4] Är det så att du inte känner dig trygg med situationen och vill ändra på vårdnaden eller barnets boende har du möjlighet att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten, som kan fatta beslut i frågan.[5] Om rätten bedömer att en av föräldrarna brustit i sin omsorg, genom till exempel sådant handlande som beskrivs i frågan, kan de ge den andra föräldern ensam vårdnad.[6]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 1 § första stycket FB
[3] 6 kap. 11 § FB
[4] 6 kap. 18 § FB
[5] 6 kap. 5 § och 14a § FB
[6] 6 kap. 7 § FB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.