Får hyresvärden höja hyran utan att ge oss anledning?

Hej,

Min hyresvärd har nu höjt vår hyra betydligt utan att säga varför eller ge oss någon anledning. Han säger att han har flera anledningar men vägrar säga vilka. Vi hyr i andra hand och hyran var redan väldigt hög, och höjningen kommer påverka vår ekonomi. Får han höja hyran så?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Den som hyr ut i andrahand får inte ta ut en för hög hyra, eftersom denne då riskerar att behöva betala tillbaka men även att bli uppsagd från sin lägenhet. Hyran ska vidare vara skälig. Med tillägg för möbler och annan utrustning får hyran inte överstiga femton procent av den hyra som förstahandshyresgästen betalar.[1] Din hyresvärd får för det första alltså inte ha en högre hyra än femton procent utöver den ursprungliga hyran med tillägg för möbler och dylikt. Redan då anses hyran vara oskälig. Om den ursprungliga hyran emellertid höjs har förstahandshyresgästen skäl för att höja din hyra. I sådant fall får hyran endast höjas med samma belopp.

I ditt fall framkommer det emellertid inte vilka skäl som föranlett hyreshöjningen. Misstänker du att hyran är oskäligt hög är det bra att undersöka den saken. Skulle hyran överstiga den ursprungliga hyran med femton procent är detta oskäligt och strider mot lagen. Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 12:55 JB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.