Får jag byta dotterns efternamn utan pappans samtycke?

Hej,

Jag har en dotter, som jag fick från ett stormigt tidigare förhållande. Mannen i fråga trodde inte barnet var hans. När dottern föddes fick hon pappans efternamn, men jag fick ensam vårdnad. Mannen i fråga ville 1 år senare ta DNA test, där det framgick att han faktiskt var biologisk far. När min dotter är 3 månader så träffar jag en man som tar ”papparollen” direkt. Vi tre (jag, min sambo och min dotter) lever ihop och har gjort det i 5 år. Dottern ser min sambo som pappa. Den biologiska fadern har ej gjort anspråk eller brytt sig alls, han har inte träffat henne. Nu ska jag och min sambo få ett gemensamt barn, och vi vill självklart att min dotter och syskonet ska få samma efternamn. Så frågan är, kan jag som har ensam vårdnad byta efternamn på dottern till mitt efternamn? Måste jag ha den biologiska faderns godkännande?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Den som vill ändra ett namn ska ansöka om detta hos Skatteverket.[1]  Om det är ett barn som ska byta efternamn, ska ansökan göras av barnets vårdnadshavare. Om ett barn bär någon av föräldrarnas efternamn utan att denna föräldern är vårdnadshavare finns det två alternativ för att byta barns efternamn. Antingen ska den andra föräldern samtyckt till namnbyte eller domstolen har förklarat att namnbytet är förenligt med barnets bästa.[3] Vid första alternativet behöver samtycket i så fall ska vara skriftligt.[4] En bedömning av barnets bästa ska göras i varje enskilt fall när en ansökan kommer in till domstolen.

Domstolen beaktar att det är till barnets bästa att barnet ska ha namngemenskap med den förälder hos vilken det växer upp med, att bytet av efternamnet kan skada förhållandet mellan barnet och den andre föräldern, dock behöver denna risk inte beaktas om den andre föräldern inte har rätt till umgänge med barnet och hänsyn tas även till barnets egen vilja.[5] En ansökan om förklaring att ett namnbyte är förenligt med barnets bästa prövas av den tingsrätt där barnet har sin hemvist.[6]

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] Lag om personnamn 3 §.
[2] Lag om personnamn 9 § 1 st. 1 p.
[3] Lag om personnamn 34 §.
[4] Lag om personnamn 47 §.
[5] Se NJA 1990 s. 565.
[6] Lag om personnamn 44 § 1 st.

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.