Får jag flytta utomlands med min dotter om jag har ensam vårdnad?

Hej,

Jag har ensam vårdnad. Kan min dotters pappa hindra mig om jag vill flytta till Rumänien? Kan jag hamna i fängelse om jag flyttar med henne dit? Hon har hans efternamn och han står som pappa men jag har vårdnaden själv. Tusen tack!

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Som ensam vårdnadshavare har du rätt att välja att flytta såväl inom som utanför Sverige med dottern. Föräldern som inte är vårdnadshavare kan inte stoppa dig från detta. Ett barns vårdnadshavare är berättigad och skyldig att ta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.[1] Var barnet ska bo är en av de saker som vårdnadshavaren ska bestämma. När ett barn har en vårdnadshavare som i ditt fall så har vårdnadshavaren rätt att besluta i frågan själv. Eftersom du har ensam vårdnad om din dotter har du ensam rätt att besluta i frågor som rör dotterns boende. När ett barn bara bor med en av två föräldrar har barnet rätt till umgänge med den andra föräldern.[2] Båda föräldrar har ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge.

Efter utlandsflytt kan det bli svårare att tillgodose dotterns behov av umgänge med sin pappa. Om du flyttar måste du vara beredd att bidra till att dotterns rätt till umgänge tillgodoses. Om umgänget med en förälder leder till att barnet eller föräldern måste resa ska boendeföräldern bidra till kostnaderna för resorna. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.[3]

Med vänliga hälsningar, EZlegal

[1] 6 kap. 11 § FB (Föräldrabalk)
[2] 6 kap. 15 § FB.
[3] 6. kap 15 b § FB.

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.