Får jag ha två jobb på företag inom samma bransch?

Hej,

Jag är timanställd på ett företag där jag jobbar ungefär 50%. Jag har gång på gång bett om fler timmar eller en heltidstjänst, men inte fått det. Eftersom jag behöver en heltidslön för att klara mig har jag därför tagit ett till jobb på ett liknande företag inom samma bransch. Jag förstår att de är konkurrenter, men samtidigt är det just den här typen av jobb jag är utbildad inom. Vad kan hända om min arbetsgivare får reda på detta? Har de rätt att kräva att jag slutar på det andra jobbet, trots att jag inte har en heltidsanställning?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Vi rekommenderar att du pratar med din arbetsgivare, då hen bör bli meddelad om ditt andra jobb. Det är inte ovanligt att det är förbjudet att ta jobb hos en konkurrent via bestämmelser i det enskilda anställningsavtalet. En arbetstagare har som utgångspunkt dock oavsett vad som står i avtalet en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Därför kan arbete hos en konkurrent utgöra ett brott mot anställningsavtalet genom brott mot en skriftlig bestämmelser eller genom den explicita lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten framgår inte av någon särskilt rättsregel men är en etablerad och viktig princip inom arbetsrätten.

Det finns ett inneboende problem med att arbeta hos en konkurrent, även för det fall arbetstagaren endast är deltidsanställd. Om arbetstagaren vill arbeta hos en konkurrent bör detta först diskuteras med arbetsgivaren. För det fall arbetsgivaren får reda på att en deltidsanställd arbetstagare arbetar hos en konkurrent, kan det föranleda en varning och sedermera uppsägning, alternativt ett avsked, beroende på hur allvarlig överträdelsen är och vilken skada den förorsakat arbetsgivaren. Beroende på hur stor skada du orsakat företaget kan det även leda till att du måste betala skadestånd. Det ska dock nämnas att det förstås kan finnas fall där arbetet hos en konkurrent inte bedöms illojalt mot arbetsgivaren och en bedömning får göras från fall till fall.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister

Med vänlig hälsning, EZlegal

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.