Får jag klippa i grannens granar?

Hej,

Min granne har två stora granar som breder ut sig över min tomt. Jag har pratat med honom om att de är i vägen men inget händer. Förut hade vi en bra relation men nu har jag börjat tröttna på att han inte gör något åt problemet. Har jag rätt att själv klippa ner de delar av granarna som inkräktar på min tomt?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Grannars förhållande regleras i Jordabalken. Där anges det att man under vissa omständigheter får ta bort rot eller gren som sträcker sig över grannfastighet. Om du anser att granarna som tränger över på din tomt är till olägenhet för dig och din granne inte går med på att ansa granarna har du själv en rätt att kapa överhängande grenar och rötter. Först och främst är det viktigt att gå och tala med sin granne och försöka nå samförstånd.[1]

Om detta inte fungerar finns det en rätt för en fastighetsägare att ta bort gren eller rot som tränger över tomtgränsen från område intill denna och som orsakar olägenhet får fastighetsägaren.[2] Om du anser att granarna som tränger över på din tomt är till olägenhet för dig, och din granne inte går med på att ansa granarna, har du själv en rätt att kapa överträngande grenar och rötter. Grannen måste emellertid få tid på sig att själv utföra handlingen innan det är fritt fram för dig att ta bort grenar eller rötter som tränger in på din tomt. Om man inte bryr sig om detta och klipper granarna ändå, så kan det innebära att man gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande.[3]

Slutligen ska det påminnas om att ansningen av granarna måste göras med stor försiktighet för skulle granarna dö som en följd av din ansning så kan du bli ersättningsskyldig.[4] Därför är det av yttersta vikt att du talat med din granne och väntar någon månad innan du själv vidtar några åtgärder. Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 3 kap. 1 § JB.
[2] 3 kap. 2 § JB.
[3] 8 kap. 8 § BrB.
[4] 2 kap. 1 § SkL.

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.