Får jag överta min kompis hyresrätt?

Hej,

Jag har en kompis som har ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet i centrala Göteborg. Nu skall han flytta ihop med sin tjej samtidigt som jag själv är bostadssökande. Vi tycker både att det hade varit en bra idé om man bara kunde skriva över förstahandskontraktet på mig istället. Då överlämnar han den i goda händer och jag får någonstans att bo. Har han rätt att överlåta sitt kontrakt på lägenheten till mig?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta en hyresrätt till någon annan utan hyresvärdens tillåtelse.[1] Det finns dock vissa undantag. Några exempel är vid bodelningar av skilsmässor eller då samboförhållande upplöses och om det finns gemensamma barn har den som är mest behövande av bostaden rätt att överta den. Även efterlevande maka eller make har rätt att överta en hyresrätt.

En närstående kan också ha rätt att överta lägenheten och det är inte enbart föräldrar, barn och syskon som kan räknas som närstående. En vän som kan anses ha kommit hyresinnehavaren nära skulle också kunna räknas som närstående. Det krävs dock att personen stadigvarande har sammanbott med innehavaren och att hyresnämnden lämnat tillstånd om överlåtelsen.[2] I det fall ni har bott tillsammans kan du alltså ha rätt att över lägenheten, men bör i första hand ta kontakt med hyresvärden om frågan.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 12 kap. 27, 32  §§ jordabalken (1970:994).

[2] 12 kap. 34 § jordabalken (1970:994).

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.