Får jag ta med mig kunder när jag öppnar eget?

Hej,

Jag arbetar på ett mindre konsultföretag men kommer snart starta min egen verksamhet. Många av våra kunder anlitar min nuvarande arbetsgivare för att de gillar mig och jag vet att de gärna skulle vilja fortsätta köpa mina tjänster om jag öppnar eget. Jag undrar om jag kan ta med mig de kunder som vill följa med till mitt nya företag?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Som arbetstagare har du lojalitetsplikt. Det innebär att så länge din anställning pågår måste du vara lojal mot din arbetsgivare. Som grundprincip har du inte rätt att bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens under den tid du är anställd. Anledningen är bland annat att arbetstagaren i den konkurrerande verksamheten skulle kunna utnyttja information som hen har fått genom sin anställning hos arbetsgivaren och att arbetstagarens verksamhet potentiellt skulle kunna skada arbetsgivarens. I ditt fall innebär det att du inte under pågående anställning får påverka arbetsgivarens kunder att gå över till ditt nya bolag eller använda ex kundregister som du fått tillgång till under din anställning för att värva framtida kunder. Efter att din anställning har upphört, finns det som huvudregel inget som hindrar att du kontaktar dina tidigare kunder och försöker övertyga dem om att köpa dina tjänster.

Du bör dock gå igenom ditt anställningsavtal så det inte finns någon konkurrensklausul som hindrar dig att öppna egen verksamhet inom en viss tid efter anställningens upphörande. Bryter du mot lojalitetsplikten kan du bli skadeståndsskyldig.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med Vänlig Hälsning, EZlegal

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.