Får man sälja tobak om man är under 18?

Hej,

Jag är 16 år och har precis börjat på mitt första sommarjobb i en butik som säljer lite allt möjligt. Min arbetsuppgifter är att stå i kassan och oftast står jag ensam utan en ansvarig. Butiken jag jobbar i har det lägsta priset i stan på tobaksvaror och det är vanligt att folk köper stockar snus och limpor med cigaretter här. Eftersom jag ofta står ensam i kassan så ingår det i mina arbetsuppgifter att sälja tobak, vilket jag inte visste innan jag började. Jag har nämnt för min chef att jag inte känner mig bekväm med detta men utan förändring. Min fråga är om det är lagligt för en 16-åring att sälja tobak? Måste man inte ha en vuxen med sig åtminstone?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Frågan om omyndig kassapersonal ska få sälja tobak till kunder har många gånger varit föremål för diskussion.[1] Endast den som har tillstånd, får bedriva handel med tobaksvaror.[2] Vad gäller åldersgränsen för handel med tobak framgår det att det är förbjudet att sälja tobak till den som inte fyllt 18 år.[3] Lagen innehåller dock inget förbud mot den som säljer. Det är således inte olagligt för en 16-åring att sälja tobak i kassan enbart på grund av dennes ålder. Av din fråga framgår inte av vilken anledning som du inte känner dig bekväm med att sälja tobak i kassan. Det kan dock i sammanhanget lyftas fram att din chef är skyldig att ge dig och övrig personal den information och det stöd som behövs för att ni ska kunna följa lagen.[4] I lagens förarbeten har just minderårig kassapersonal behandlats, och de påtryckningar som dessa kan väntas utstå när jämngamla ungdomar önskar att köpa tobak. Av förarbetena framgår vidare att det är av särskild stor vikt att unga anställda ges stöd och utbildning, och att arbetsgivaren särskilt bör behandla frågor som gäller organisationen av arbetet för anställda som är minderåriga  och som arbetar med försäljning av tobaksvaror. Stödet kan bestå i råd om hur du som anställd hanterar en situation där en minderårig vill att du säljer tobaksvaror. Känner du således någon oro över att eventuellt råka handla i strid med lagens bestämmelser kan det vara en god idé att påminna din chef om de skyldigheter som åläggs denne.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] Prop 2009/10:207, Olovlig tobaksförsäljning s 18.

[2] 5 kap. 1 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

[3] 5 kap. 17 § i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

[4] 5 kap. 12 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.