fbpx

Får min syster använda ved från gemensam jordbruksfastighet till eget bastubad?

Hej! Jag äger en jordbruksfastighet tillsammans med min syster men vi har nu hamnat i en tvist med varandra. Min syster använder nämligen vår ved för att basta i byns allmänna bastu. Jag har då tagit lika mycket ved motsvarande del för eget bruk vilket min syster motsätter sig. Hon anser att veden ska användas på plats och jag anser att jag har rätt till min motsvarande del som hon nyttjar och att jag får göra vad jag vill med den. Vad gäller? Lös egendom som man har rätt till enligt andel?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Ett samägande uppstår när två eller fler personer äger en fastighet eller lös egendom tillsammans. Samäganderättslagen reglerar hur flera personer ska samsas när de äger något ihop, till exempel er jordbruksfastighet. Samäganderättslagen är dispositiv, vilket innebär att man kan avtala bort hela eller delar av lagen. Du och din syster kan därför själva bestämma hur ni vill använda veden. Om ni inte kan komma överens om hur veden ska fördelas eller användas så kan någon av er ansöka om att tingsrätten ska utse en god man.[1] Den gode mannen ska då under en viss tid förvalta veden på bästa sätt.[2] Det finns också en möjlighet att begära att jordbruksfastigheten ska säljas. Det kan ibland vara den enda utvägen, till exempel om fastigheten kräver viss skötsel och ni inte kan komma överens. För att undvika konflikter i framtiden, och dyra tvister på grund av samägandet kan det vara bra att skriva ett samäganderättsavtal. Genom ett sådant avtal kan ni till exempel bestämma hur nyttjandet av veden ska ske.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 3 § Samäganderättslagen

[2] 4 § Samäganderättslagen

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.