Ska jag försöka få ensam vårdnad igen?

Hej,

Min son bor hos mig efter en boendetvist förra sommaren. Jag ville ha ensam vårdnad men pappan gick inte med på det och därför kunde tingsrätten besluta om gemensam vårdnad. Pappan har umgänge en helg i månaden och vissa lov på grund av långt avstånd mellan oss. Dock har pappan inte velat träffa sin son hela sommaren.

I början på september flyttade pappan utomlands vilket försvårar den gemensamma vårdnaden. Socialen har gjort en utredning då sonen blev avstängd från skolan, som då försökte få tag på pappan, men som aldrig svarade. Jag tänkte ge sonen ett bankkonto med kort att ha sina pengar på men jag kan inte öppna ett utan pappans legitimation och underskrift, vilket är svårt att få när han inte ens bor i Sverige längre. Han svarar inte på sms eller via internet. Hur ska jag göra för att få ensam vårdnad? Är det ens någon mening att försöka igen?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Eftersom omständigheterna har förändrats sedan er senaste vårdnadstvist finns det anledning att påbörja en ny process om ensam vårdnad. Den andre föräldern har lämnat Sverige och är inte längre kontaktbar. Det gör att det i princip är omöjligt för dig att ta beslut avseende din son. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska båda delta i beslut som rör barnet.[1] Det innebär dock inte att alla beslut måste fattas av båda föräldrarna. Däremot får beslut som är av ingripande betydelse inte fattas av endast en av föräldrarna, sådana beslut kan exempelvis vara var barnet ska bo eller om barnet ska få bankkort. I din situation verkar det som att det är svårt att få samtycke från den andre föräldern vid beslut. Det krävs då att du får ensam vårdnad för att kunna ta dessa beslut ensidigt. Om den gemensamma vården inte längre fungerar på grund av att föräldrarna inte kan komma överens eller ens få tag i varandra har man möjlighet att ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten.

Möjligheten att få ensam vårdnad är beroende av flera omständigheter såsom bland annat föräldrarnas samarbetsförmåga, om någon av föräldrarna är olämplig och barnets relation till den andra föräldern. Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska domstolen beakta barnets bästa.[2]

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 11 § och 6 kap. 13 § Föräldrabalk (FB)
[2] 6 kap. 2a FB.

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.