Företaget kräver mig på pengar för varor jag aldrig fått

Hej,

Jag har fått en påminnelse på en faktura för en vara jag inte fått. Efter att ha fått ett prova-på-paket ringde jag företaget och sade upp abonnemanget. Jag fick ingen ytterligare leverans och trodde då att ärendet var avslutat. I fredags fick jag en påminnelse på en faktura. Jag mejlade då företaget och bestred fakturan och skickade även tillbaka fakturan med posten med en notering att den är bestriden.

Företaget påstår nu att det inte finns några noteringar om att jag sagt upp abonnemanget. Jag har därför bett företaget bevisa att de har skickat varan. De svarade då att det inte är möjligt då den skickas med posten. De påstår också att min granne kan ha knyckt paketet och att det då inte är deras ansvar. Företaget har flera anmärkningar på Konsumentverket. Vem bär ansvaret för varan och vad kan jag göra?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det kan vara så att du råkat ut för bedragare och jag tycker att du agerat rätt som skriftligen bestridit fakturan. Just nu finns inte mycket mer du kan göra. . Skulle fakturan gå vidare till Kronofogden ska även detta bestridas skriftligen.[1] Kronofogden kommer därefter att vända sig till företaget och låta dem avgöra huruvida de vill gå vidare i målet eller låta det skrivas av. Företaget kan då begära att målet ska överlämnas till tingsrätt.[2]De flesta blufföretag är inte intresserade av en rättslig prövning utan brukar då ge med sig.

I vissa fall vänder sig företag till inkassobolag för att få hjälp med att kräva in betalningen. Ett inkassokrav innebär inte en automatisk betalningsskyldighet. Du kan alltså bestrida inkassokravet på samma sätt som du bestred den ursprungliga fakturan, men till inkassobolaget istället.  Det är viktigt att du bestrider kraven i alla led för att undvika att få en betalningsanmärkning.

Om företaget fortsatt hävdar att du tagit emot varan kan det vara bra att se över vem som vid tillfället för den påstådda leveransen haft ansvar för varan enligt konsumentköplagen och uttalanden från förarbetena. En säljare är ansvarig för en vara även efter det att denna skickats från företagets lokaler, fram till dess att du som konsument fått varan i din besittning. Detta innebär att du ska ha haft direkt tillgång till varan för att du ska anses bära ansvaret för eventuell förlust eller förstörelse.[3] Har varan, enligt överenskommelse mellan dig och företaget, ställts på din villatomt kan det sägas att du fått tillgång till varan och bär således ansvaret för ett eventuellt tillgrepp. Bor du däremot i en lägenhet måste varorna i regel postas i brevlådan för att du ska vara ansvarig. Har varorna ställts utanför din lägenhetsdörr bör du därför inte anses vara ansvarig förrän det att du faktiskt tagit hand om varan.[4] Huruvida du bär ansvaret för det påstådda tillgreppet beror således på boendeform samt om det finns en överenskommelse avseende leveransen mellan dig och företaget.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 31 § Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH)

[2] 33 § LBH

[3] 6 och 8 § § Konsumentköplagen (1990:932)

[4] Prop. 1989/90:89 s. 70

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.