Har jag rätt att ha min son sovandes hos mig?

Hej,

Jag och min sons mamma har avslutat vårt förhållande. Vi bor 100 meter från varandra men hon har aldrig låtit vår son sova över hos mig. Hon har inte heller velat sova över hos mig, därför har jag sovit över hos henne istället. Min son är van vid att jag sover med honom och vi brukar vila middag hos mig utan problem. Hans mamma är egenföretagare och ägare av en salong, så jag hämtar vår son på förskolan varje dag och på lördagar är jag med honom tills hon slutar jobbet. Hon mår inte bra sedan förlossningen och går på antidepressiva tabletter. Vi har gemensam vårdnad, men jag betalar underhållsbidrag sedan ett år tillbaka och hon får allt barnbidrag och bostadsbidrag.

Kan jag få ha sonen hos mig varannan helg samt någon eller några vardagar? Mitt ex hotar med att jag inte ska få träffa honom alls. Jag är skuldfri och har aldrig haft problem med myndigheter. Jag har ett 7-16 jobb och har familjen i samma stad som stöd. Familjerätten i stan hjälper inte då mamman säger nej och vägrar kompromissa. Vad ska jag ta mig till? Hur ser mina möjligheter ut om jag tar det till domstol?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

I Sverige finns regleringen av barns vårdnad, boende och umgänge i föräldrabalken. En första grundläggande reglering är att alla barn i Sverige enligt lagen har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran.[1] Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn har ett gemensamt ansvar för att barnets personliga förhållande och olika behov blir tillgodosedda.[2] Alla beslut som rör barnets vårdnad, boende och umgänge ska fattas utifrån barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.[3]

Av frågan framgår att du vill att din son ska kunna sova över hos dig också. Jag tolkar situationen som att barnet har sitt stadigvarande boende hos sin mamma och du önskar mer umgänge. Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor med, och föräldrarna har ett gemensamt ansvar att möjliggöra detta.[4] Föräldrar som har gemensam vårdnad kan själva avtala om barnets umgänge. I ett sådant avtal kan umgänge likt du önskar, varannan helg och vissa vardagar, regleras. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.[5] Om ni, som du nämnt i frågan, inte kan enas om umgänget själva eller med hjälp av familjerätten, kan du istället väcka talan i domstol genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Även domstolen kommer då utgå från vad som bedöms vara till barnets bästa. Om det inte finns något som talar för att nattligt umgänge i ditt boende inte anses förenligt med barnets bästa borde det finnas relativt goda möjligheter att få det stadfäst i dom.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 2 § FB
[3] 6 kap. 2 a § FB
[4] 6 kap. 15 § FB
[5] 6 kap. 15 a § FB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.