Har kunden rätt att häva bilköpet trots att jag erbjuder avhjälpande av felet?

Hej,

Jag arbetar som bilhandlare och sålde för ett tag sedan en begagnad bil av nyare modell. Bilen hade precis besiktigats och den var i utmärkt skick. Jag sålde även den med ett års garanti för eventuella fel. Nu har det gått några månader och köparen har reklamerat bilen på grund av problem med motorn. Jag har erbjudit kostnadsfritt avhjälpande av felet. Köparen menar dock att felet är så pass väsentligt att de vill häva köpet helt. Har de verkligen rätt till det? Jag förstår att man inte förväntar sig motorfel på en relativt ny bil, men jag borde väl ändå ha möjlighet att försöka åtgärda felet istället?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Eftersom du skriver om dig själv som bilhandlare och inte närmare beskriver kunden utgår jag från att det rör sig om ett konsumentköp, vilket gör att konsumentköplagen är tillämplig. Du som näringsidkare har i första hand rätt att avhjälpa felet.[1] Avhjälpande får dock endast ske så länge det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.[2] Som skälig tid brukar man normalt räkna ett par dagar, upp till en vecka. Tar det längre tid än så, bör ni erbjuda en lånebil.[3] Vad som utgör väsentlig olägenhet får bedömas i det enskilda fallet. Bedömningen tar sikte på hur mycket besvär som avhjälpandet skulle orsaka köparen. Väsentlig olägenhet kan till exempel föreligga om köparen måste åka långa sträckor för att lämna in bilen på reparation eller dylikt. Eftersom du anger att du kan åtgärda felet så har du rätt att göra det i första hand. Först om avhjälpande inte kommer på fråga, till exempel om du skulle misslyckas med att laga bilen eller det tar oskäligt lång tid, kan köparen kräva att köpet hävs. Då är också en förutsättning att det föreligger ett väsentligt fel, vilket ett motorfel skulle kunna vara.[4]

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 26 § Konsumentköplagen (KkL)

[2] 27 § KkL

[3] Prop. 1989/90:89 s. 122

[4] 28–29 § § KkL

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.