fbpx

Har vi ockerhyra?

Hej! Min sambo och jag hyr en möblerad lägenhet i andra hand en bit utanför Stockholm. Vi betalar ca 20 000 kr i månaden för en väldigt liten yta. När vi först flyttade in skrev vi ett avtal på 17 000 kr i månaden, men han har höjt hyran vid ett tidigare tillfälle. Då var det för att han själv hade fått en hyreshöjning. Vi misstänker att han inte betalar så mycket själv för lägenheten och om detta kan räknas som ockerhyra. Men vi har ändå kunnat gå runt på bådas inkomster så vi tog det inte vidare.

Men nu har hyresvärden kontaktat oss för att höja vår hyra betydligt igen! Och det värsta är att han inte vill ge oss någon anledning till varför han höjer hyran. Han påstår samtidigt att han har flera anledningar men vägrar som sagt att berätta vilka. Ännu en höjning kommer påverka vår ekonomi och då kanske vi inte kan bo kvar här. Kan det vara ockerhyra och får han verkligen höja hyran hur som helst?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Andrahandsuthyrning innebär att den som ingår förstahandskontraktet i sin tur hyr ut lägenheten till en andrahandshyresgäst. Det finns regler att ta hänsyn till när man hyr ut i andra hand, bland annat att det i huvudregel krävs samtycke från hyresvärden för att kunna hyra ut en lägenhet i andra hand [1]. En annan viktigt regel är att förstahandshyresgästen får inte ta ut en för hög andrahandshyra. Denne riskerar i sådant fall att behöva betala tillbaka pengar, men även att bli uppsagd från sin lägenhet. Hyran ska med andra ord vara skälig. Med tillägg för möbler och annan utrustning får hyran inte överstiga femton procent av den hyra som förstahandshyresgästen betalar.[2] Din hyresvärd får för det första alltså inte ha en högre hyra än femton procent utöver den ursprungliga hyran med tillägg för möbler och dylikt. Redan då anses hyran vara oskälig. Om den ursprungliga hyran emellertid höjs har förstahandshyresgästen skäl för att höja din hyra. I sådant fall får hyran endast höjas med samma belopp. I ditt fall framkommer det inte vilka skäl som föranlett den aktuella hyreshöjningen. Misstänker du att hyran är oskäligt hög är det bra att undersöka den saken, först och främst genom att prata med hyresvärden. Skulle hyran överstiga den ursprungliga hyran med femton procent och ni därmed har betalat en för hög hyra, kan man anmäla detta till hyresnämnden och begära återbetalning eller att hyran sänks. Återbetalning kan bli aktuell för hyror upp till två år tillbaka i tiden och tiden räknas från den dagen andrahandshyresgästen ansökte om återbetalning. För avtal som ingåtts innan den 1 oktober 2019 gäller denna återbetalningsmöjlighet ett år tillbaka i tiden [3].

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 12 kap. 39 § Jordabalken

[2] 12 kap 55 § Jordabalken

[3] Sveriges domstolar, Skälig hyra vid uthyrning av bostad

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.