Hur agerar jag om mitt ex inte låter mig träffa sonen?

Hej,

Mitt ex och jag har gemensam vårdnad om vår treåriga son. En vecka efter att mitt ex flyttade ut från vårt gemensamma boende så orosanmälde hon mig till socialtjänsten. Det startades en utredning som sedan las ner då det inte funnits något att vara orolig för. Jag har bara fått träffa min son i två timmar på mer än två månader. Jag försökte få umgänge med sonen under någon vecka nu under sommaren när förskolan är stängd. Hon säger att jag inte har tillåtelse att vara själv med honom. Vad ska jag göra när jag inte får träffa min son?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Oavsett vårdnadsform så har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor ihop med.[1] Umgänge mellan den föräldern som barnet inte bor tillsammans med och barnet är till för barnet och barnets bästa ska alltid vara avgörande vid beslut om umgänge.[2] Båda föräldrarna har ett ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge med umgängesföräldern. Om boendeföräldern, i detta fall ditt ex, vid upprepade tillfällen försöker hindra dig från att umgås med barnet kan det ses som umgängessabotage.

Föräldrar som inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan få hjälp genom samarbetssamtal.[3] Skulle inte det hjälpa kan föräldrarna vända sig till tingsrätten som kan meddela ett beslut avseende hur umgänget ska se ut. Domstolen kan ålägga socialtjänsten att försöka få den förälder som inte samarbetar att lämna ifrån sig barnet frivilligt.[4] I vissa fall hjälper inte detta och då kan domstolen besluta om verkställighet i form av vite, hämtning eller omhändertagande.[5]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 15 § Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 2 a § FB
[3] 6 kap. 18 § 1 st. FB
[4] 21 kap. 2 § FB
[5] 21 kap. 3-4 §§ FB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.