fbpx

Hur får jag umgänge med sonen?

Hej. Jag har gemensam vårdnad om min treåriga son tillsammans med ett min före detta flickvän. Vi har haft ett stormigt förhållande under hela hans uppväxt och separerade förra året. När hon hade flyttade ut från vårt gemensamma boende tog hon med sig sonen som bor hos henne på heltid. Plötsligt gjorde hon en orosanmälan om mig till socialtjänsten och då startade socialtjänsten en utredning. När det visade sig att det inte fanns något att oroa sig för la de ner utredningen. Mitt problem är att exet fortfarande inte låter mig träffa sonen. Vi har bara umgåtts i ungefär två timmar på mer än två månader. Jag försökte få umgänge med sonen under någon vecka nu under sommaren när förskolan är stängd. Hon säger att jag inte har tillåtelse att vara själv med honom. Allt börjar kännas helt hopplöst. Vad ska jag göra när jag inte får träffa min son? Hur ska jag göra för att få umgänge?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Umgängesrätt syftar inte på förälderns rättighet att träffa sitt barn, utan det är barnets rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor ihop med.[1] Umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans är till för barnet, och barnets bästa ska alltid vara avgörande vid beslut om umgänge.[2] Båda föräldrarna har ett ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge med umgängesföräldern. I första hand bör föräldrarna försöka enas om en lösning i samförstånd. Men om boendeföräldern, i detta fall ditt ex, vid upprepade tillfällen försöker hindra dig från att umgås med barnet kan det ses som umgängessabotage. Föräldrar som inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan få hjälp genom samarbetssamtal.[3] Det erbjuds kostnadsfritt av kommunens familjerätt för att försöka hjälpa föräldrarna att komma överens i frågor som gäller barnet. Skulle inte det hjälpa kan föräldrarna vända sig till tingsrätten som kan meddela ett beslut avseende hur umgänget ska se ut. Domstolen kan ålägga socialtjänsten att försöka få den förälder som inte samarbetar att lämna ifrån sig barnet frivilligt.[4] I vissa fall hjälper inte detta och då kan domstolen besluta om verkställighet i form av vite, hämtning eller omhändertagande.[5]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 15 § Föräldrabalken (FB)

[2] 6 kap. 2 a § FB

[3] 6 kap. 18 § 1 st. FB

[4] 21 kap. 2 § FB

[5] 21 kap. 3-4 §§ FB

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.