fbpx

Hur får vi ersättning för fuskbygge?

Hej! Jag och min man valde att renovera och bygga ut vårt hus för en månad sedan. Nu är bygget är klart och det blivit kallare ute har vi upptäckt ett det är ett riktigt fuskbygge. Våra nybyggda väggar isolerar inte som de ska. Vi har blivit tvungna att betala höga elräkningar för att det inte ska bli iskallt inomhus. Nu säger byggfirman som vi haft ett avtal med att det är en underleverantör som gjort fel. Båda skyller på varandra och ingen vill ta ansvar. Vad kan vi göra nu? 

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga, 

Eftersom du och din make har beställt tjänsten som privatpersoner hos en näringsidkare (byggfirman) är konsumenttjänstlagen tillämplig på er situation. Det ger er en omfattande skyddad ställning i förhållande till byggfirman. I ert fall rör det sig om en så kallad småhusentreprenad[1], vilket ger er rätt att kräva en slutbesiktning[2] för att kontrollera om det föreligger fel. Slutbesiktningen äger oftast rum innan man flyttar tillbaka in, men det finns inget hinder i lag mot att besiktningen görs efter tillträdet. Däremot får det inte gå för lång tid mellan tillträdet och besiktningen. Det är ni som kommer att få betala kostnaden för en besiktningsman.[3]

Även om tiden för att göra en besiktning skulle visa sig vara förbi, ansvarar entreprenören för fel som uppenbarar sig inom 2 år efter att arbetet slutförts.[4] För att kunna åberopa felet måste ni reklamera till entreprenören inom skälig tid[5], om ni inte gör en slutbesiktning och det där antecknas att väggen utgör fel, eller åtminstone att ni anser så vara fallet.[6] Eftersom tjänsten ska vara fackmässigt[7] utförd har ni rätt att kräva en isolerad vägg, varpå tjänsten bör anses felaktig.[8] Att det är en underleverantör som gjort fel påverkar inte er som konsumenter, eftersom avtalsparten för er är generalentreprenören. Om bygget visar sig vara behäftat med fel föreligger ett avtalsbrott från entreprenörens sida.

Vid fel i tjänsten har en konsument rätt att hålla inne betalningen till den del som ger er säkerhet för att åtgärda felet[9], begära avhjälpande utan kostnad[10] och om så inte sker kan konsumenten ha rätt till prisavdrag.[11] Ett prisavdrag beräknas utifrån vad det kostar att få felet åtgärdat av någon annan än entreprenören[12]. Därutöver kan man ha rätt till skadestånd för att ersätta exempelvis de högre uppvärmningskostnaderna som du berättar att ni har haft[13], men ni har samtidigt en skyldighet att försöka minimera den uppkomna skadan.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. 

Med vänlig hälsning, EZlegal 

[1] 1 § 2 st. Konsumenttjänstlagen (1985:716)

[2] 53 § Konsumenttjänstlagen (1985:716)

[3] 57 § Konsumenttjänstlagen (1985:716)

[4] 59 § Konsumenttjänstlagen (1985:716)

[5] 17 § Konsumenttjänstlagen (1985:716)

[6] 61 § 2st. Konsumenttjänstlagen (1985:716)

[7] 4 § Konsumenttjänstlagen (1985:716)

[8] 9 § 1 p. Konsumenttjänstlagen (1985:716)

[9] 19 § Konsumenttjänstlagen (1985:716)

[10] 20 § Konsumenttjänstlagen (1985:716)

[11] 21 § Konsumenttjänstlagen (1985:716)

[12] 22 § Konsumenttjänstlagen (1985:716)

[13] 31 § 3 st. Konsumenttjänstlagen (1985:716)

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.