Hur kan jag kräva kunden på betalning?

Hej,

Jag är hantverkare med ett eget företag. Jag slutförde nyligen en platsbyggd bokhylla för en kund. Jag byggde en specialanpassad bokhylla enligt vårt skriftliga avtal. Nu har det uppstått en tvist mellan mig och kunden, där hon påstår att bokhyllan inte är av den förväntade kvaliteten och att jag inte slutfört arbetet enligt avtalet. Kunden säger att hon inte kommer betala priset som står i avtalet och hotar med att vidta rättsliga åtgärder om jag inte kommer göra om och göra rätt.   Hur bör jag hantera denna situation? Kan jag föreslå en lösning som är rimlig för både mig kunden? Vilka är mina rättigheter och skyldigheter i denna situationen?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Då du och kunden har en avtalsrelation, och den grundläggande principen är att avtal ska hållas, så behöver man tolka vad ni har kommit överens om i ert avtal angående bokhyllans utformning och kvalitet. Stämmer resultatet av arbetet inte överens med vad som avtalats kan kunden åberopa fel i varan enligt konsumentköplagens regler.[1] Föreligger fel har kunden rätt att kräva vissa åtgärder för att felet ska åtgärdas och under tiden har kunden rätt att hålla inne sin betalning som motsvarar felet.[2]  Det finns olika kompromisser som ni kan enas om, beroende på om felet anses bero på dig som näringsidkare eller på konsumenten. Om felet i varan anses bero på dig som näringsidkare har konsumenten rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller hävning av köpet.[3] En bra start är därför att försöka åtgärda det kunden är missnöjd med genom exempelvis avhjälpande. Detta för att båda parter ska bli nöjda och kunna fullfölja avtalet så långt det är möjligt.

Har du däremot fullföljt dina skyldigheter enligt avtalet och kunden ändå inte betalar, kan du kräva betalning av kunden[4] Du kan kräva att kunden ska betala inom en tilläggstid och därefter häva köpet om betalning inte sker.[5] Om köpet hävs har du som näringsidkare dessutom rätt att kräva skadestånd för kostnader som du har haft för att ingå och fullgöra avtalet om du inte kan tillgodogöra dig kostnaderna på annat sätt. Skadeståndet kan dessutom omfatta förlust på grund av nedlagt arbete.[6] Försök att komma överens med kunden om en lämplig lösning. Om det inte går att komma fram till en lösning, så kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att få betalt.[7]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 4 kap. 1 § Konsumentköplag (2022:260)

[2] 5 kap. 1–3 § KköpL

[3] 5 kap. 1 § KköpL

[4] 7 kap. 5 § KköpL

[5] 7 kap. 6 § KköpL

[6] 7 kap. 7 § KköpL

[7] 1–2 §§ Lag (1990:746) Kronofogdemyndigheten

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.