Hur kan jag stödja flickvännens vårdnadstvist?

Hej,

Min flickvän fick ett samtal från en advokat som påstod att vi har undanhållit hennes son ifrån hans pappa. Detta påstående stämmer absolut inte då hans pappa inte har hört av sig på över 2 år. Vi vill givetvis det som är bäst för sonen men i detta fall är kanske det bästa försvaret är att attackera. Pappan är en oansvarig och självisk person som gör saker som inte är bra för sonens. Min tjej har ensam vårdnad samt hemförsäkring. Hur bör vi agera för att min flickvän ska förbli ensam vårdnadshavare?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Om din flickvän har ensam vårdnad över er son måste motparten i så fall ansöka om stämning för att få del av vårdnaden. Omständigheterna i fallet föranleder därför i dagsläget ännu inga rättsliga åtgärder från er sida. Men om det inkommer en stämning måste din flickvän gå in i svaromål då domstolen kommer att pröva frågan om vårdnaden ska utövas av henne ensam eller gemensamt med motparten. När man bestämmer om barnets vårdnad, boende och umgänge utgår man från vad som är bäst för barnet.[1] Rätten kommer då särskilt beakta risken för att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.[2] Om sonen är tillräckligt gammal och mogen kommer man även beakta vad han vill.[3] En vanlig missuppfattning är att en förälder har rätt att träffa sitt barn. Enligt lag framgår det att ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. En förälder som inte medverkar till att gemensamma barn får träffa en annan förälder kan göra sig skyldig till umgängessabotage. Däremot ska inte varje underlåtenhet till medverkande av umgänge mellan gemensamma barn och annan förälder innebära ett umgängessabotage.

Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan det vara nödvändigt att förbereda er för en eventuell tvist. Om din flickvän har hemförsäkring har hon sannolikt en rättsskyddsförsäkring. Rättskyddet innebär att försäkringsbolaget ersätter försäkringstagaren för merparten av rättegångskostnaderna. För att beviljas rättsskydd ska klienten ha haft hemförsäkring i ett till två år, beroende på vilket försäkringsbolag som klienten har. En rättsskyddsförsäkring gäller i regel inte i tvister om vårdnad, boende och umgänge som påbörjas i direkt samband med en äktenskapsskillnad, utan det finns villkor på att minst ett år ska ha gått sedan separationen för att parterna ska kunna få rättsskydd.

Av vad som framgår av frågan verkar tvisten ha uppstått efter två år sedan separationen. Det finns därför en chans att ni kan beviljas rättsskydd och därmed trygga en del av finansieringen vid en eventuell tvist.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 2a § Föräldrabalk (FB).
[2] 6 kap. 2a § 2 st. FB.
[3] 6 kap. 2a § 3 st. FB.
[4] 6 kap. 15a § FB.

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.