Hur skriver jag en framtidsfullmakt?

Hej,

Min familj skulle vilja veta mer om hur det går till att skriva en framtidsfullmakt och vad som gäller om man är flera som ska kunna hjälpa till. Mina barn hjälper mig med många vardagssysslor redan och jag vill att de såklart ska kunna betala räkningar och liknande. Men jag vill också att min sons fru som är noggrann och bra med ekonomiska frågor ska kunna hjälpa till. Kan jag skriva en framtidsfullmakt åt henne också?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Dina barn kan hjälpa dig med vardagsräkningar och enklare transaktioner, genom deras anhörigbehörighet.[1] I det fall du även vill att din sons fru ska kunna hjälpa till kan du utfärda en framtidsfullmakt i hennes namn. Om du väljer att göra det kommer dock dina barn förlora möjligheten att rättshandla åt dig, då fullmaktshavarens befogenhet och behörighet konsumerar dina barns anhörigbehörighet.[2]

En framtidsfullmakt ger innehavaren rätt att företräda och rättshandla  i fullmaktsgivarengivarens ställe för de fall givaren inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser.[3]Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och undertecknad av två vittnen i samtidig närvaro.[4] Det ska även framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, och vem eller vilka som har rätt att rättshandla åt givaren, vilka angelägenheter som omfattas, och övriga villkor som gäller. [5]

Det är först när givaren har förlorat sin förmåga att ta beslut avseende de angelägenheter fullmakten reglerar, som den träder i kraft.[6] det är innehavaren som avgör när fullmakten träder i kraft. Detta gäller dock inte om det uttryckligen har bestämts att ikraftträdandet ska prövas av domstol eller fullmaktshavaren annars begär en sådan prövning.[7]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 17 kap. 1-2 §§ föräldrabalken (1949:381).

[2] 17 kap. 3 § föräldrabalken (1949:381).

[3] 1 § lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

[4] 4 § lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

[5] 5 § lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

[6] 1 § lag  (2017:310) om framtidsfullmakter.

[7] 9 § lag  (2017:310) om framtidsfullmakter.

 

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Kerstin Vogel

Kerstin Vogel är delägare på EZlegal och har lång erfarenhet av branschen. Vi vet att juridiska dilemman kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Har du frågor som liknar den här eller behöver juridisk hjälp? Då rekommenderar vi att du bokar en konsultation. Vårt mål är att ge dig ett personligt bemötande, stort engagemang och tydlig vägledning.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.