Hur skyddar jag min kontantinsats vid skilsmässa?

Hej,

Jag ska köpa en lägenhet tillsammans med en partner som inte är far till mina två barn. Jag har hela kontantinsatsen typ 700.000 kr min partner har 0 kronor att lägga in. Hur skriver man ett testamente ? Vid eventuell skilsmässa så vill jag inte förlora de jag har lagt som insats. Vi har lånelöfte tillsammans på 3 miljoner plus då mina 700.000. Jag har en lägenhet som jag skall sälja och så köper vi en tillsammans.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Om ni är gifta: Vid en skilsmässa ska en bodelning göras, där all egendom som finns i äktenskapet ska delas upp. Utgångspunkten är att all makarnas egendom är giftorättsgods.[1] När äktenskapet upplöses och parterna genomgår en skilsmässa ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen och fördelas lika mellan er enligt likadelningsprincipen.[2] Likadelningsprincipen innebär att makarnas samlade giftorättsgods ska delas lika mellan makarna vid en bodelning. Tillgångar som makarna äger kan vara enskild egendom. Enskild egendom ska inte ingå i bodelningen, den part som har egendomen som enskild egendom har ensamrätt till den.[3] Du kan göra din kontantinsats på 700 000 kr till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett juridiskt verktyg som makar kan använda sig av för att bestämma att viss egendom ska vara enskild och på så sätt undanta egendomen från bodelningen eller utgöra giftorättsgods och då låta den ingå i en framtida bodelning.[4] Det finns formkrav för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt. Makarna eller de blivande makarna måste även underteckna äktenskapsförordet.[5] För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs även att det registreras hos Skatteverket.[6] Äktenskapsförordet ska bifogas till registreringsansökan.[7]

Om ni är sambor: Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.[8] När samboförhållandet upphör ska bodelning göras om någon av samborna begär det inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.[9] Vid en bodelning ska samboegendom fördelas lika. Samboegendom är egendom som förvärvats för gemensam användning, lägenheten som ni köper tillsammans utgör då samboegendom.[10] Likt vad gäller äktenskap, ska enskild egendom inte ingå i bodelningen. Ni kan genom ett samboavtal avtala om att specifik egendom inte ska ingå i bodelningen.[11] Samboavtal är samboskapets motsvarighet till äktenskapsförord inom äktenskap.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB).
[2] 10 kap. 1 § jämte 11 kap. 3 § ÄktB.
[3] 7 kap. 2 § 2 p. ÄktB.
[4] 7 kap. 3 § ÄktB.
[5]7 kap. 3 § 2 st. ÄktB
[6] 7 kap. 3 § 3 st. ÄktB.
[7] 16 kap. 2 § 2 st ÄktB.
[8] 1 § Sambolagen (SamboL)
[9] 8 § SamboL
[10] 3 § SamboL
[11] 9 § SamboL

Kerstin Vogel

Jag är delägare på EZlegal och har lång erfarenhet av branschen. Vi vet att juridiska dilemman kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Har du frågor som liknar den här eller behöver juridisk hjälp? Då rekommenderar jag att du bokar en konsultation. Vårt mål är att ge dig ett personligt bemötande, stort engagemang och tydlig vägledning.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.