Jag har blivit lurad av bilförsäljaren

Hej,

För ett tag sedan sålde jag min bil till en bilhandlare och priset bestämdes till 60 000 kr. I avtalet skrev vi att jag skulle få 20 000 kronor kontant vid försäljningstillfället och resten av pengarna inom tre veckor efter att handlaren sålt bilen vidare. Det har nu gått tre månader och jag har fortfarande bara fått mina 20 000 kr. Det är nu bilhandlaren själv som står som registrerad ägare på bilen och det går inte att komma i kontakt med honom. Jag har förmodligen blivit lurad och undrar om det finns något jag kan göra för att få mina pengar? Kan jag stämma honom vid domstol?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

När två personer ingår ett avtal är de skyldiga att fullgöra avtalet. Om köparen inte betalar enligt avtalet kan säljaren kräva att han betalar.[1] I första hand bör säljaren kontakta köparen och skriftligen begära att hen betalar. Om köparen inte vill betala eller inte svarar kan säljaren ansöka hos Kronofogden om betalningsföreläggande.[2] Av ansökan ska det framgå hur mycket köparen är skyldig att betala, det vill säga fordrans belopp, förfallodagen för fordringen och vilken ränta som säljaren begär.[3] Kronofogden kommer då skicka ett föreläggande till köparen om att betala enligt ansökan.

Om köparen inte svarar på föreläggandet beslutar Kronofogden i enlighet med ansökan, det vill säga att köparen ska fullgöra avtalet genom att betala.[4] Ett sådant beslut från Kronofogden blir verkställbart, vilket innebär att Kronofogden kan tvinga köparen att betala.[5] Om köparen däremot bestrider betalningsföreläggandet kan målet lämnas över till tingsrätten om säljaren vill det.[6] Säljaren kan även stämma köparen direkt i tingsrätten.[7] När man skickar in en stämningsansökan ska man skriva vad man vill att domstolen beslutar, varför man vill det, vad man har för bevisning för sin sak samt varför tingsrätten är behörig att pröva målet.[8] Vilken tingsrätt som är behörig beror på var köparen har sin hemvist eller var hens verksamhet ligger.[9]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 51 § första stycket köplagen
[2] 2 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH)
[3] 11 § LBH
[4] 42 § första stycket LBH
[5] 45 § LBH jämte 2 kap. 1 § utsökningsbalken
[6] 33 § första stycket LBH
[7] 42 kap 1 § rättegångsbalken (RB)
[8] 42 kap. 2 § RB
[9] 10 kap. 1 § och 5 § RB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.