Verkstaden förstörde min bil, vad har jag för rättigheter?

Hej,

För ett tag sedan lämnade jag in min bil till en verkstad för att byta topplock. När jag fick tillbaka bilen upptäckte jag att nya fel uppkommit, bland annat ett fallande oljetryck. Felet måste ha uppkommit till följd av att verkstaden monterat topplocket felaktigt och för att åtgärda de nya problemen måste jag nu byta motor. Verkstaden vägrar att ta sitt ansvar och de vill inte heller lämna ut några dokument på hur de utfört sitt arbete. Vad kan jag göra?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Om verkstaden har åsamkat fel på bilen, är de även skyldiga att åtgärda det. När en näringsidkare utför en tjänst åt dig som konsument så gäller konsumenttjänstlagen.[1] Enligt lagen ska näringsidkaren utföra tjänsten fackmässigt och ta tillvara konsumentens intressen. Om näringsidkaren inte gör det, så kan tjänsten räknas som felaktig.[2] Om tjänsten är felaktig så får du som konsument hålla inne betalningen, kräva att felet åtgärdas, begära avdrag på priset eller häva avtalet helt.[3] Om du vill åberopa att tjänsten är felaktig måste du reklamera, alltså berätta för den som utfört tjänsten att du inte är nöjd med den, inom två månader.[4]

I första hand har verkstaden rätt att försöka avhjälpa felet. Om de inte går med på detta kan du begära prisavdrag. Om företaget inte tar det ansvar de har enligt lag, så kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden som kan hjälpa dig att avgöra tvisten. Nämndens beslut är ingen dom, utan bara en rekommendation. Det är dock vanligt att företag följer ARN:s rekommendationer. Om verkstaden fortfarande inte tar sitt ansvar kan du ta upp ärendet i tingsrätten, där beslutet istället är tvingande. Normalt sett är det du som påstår felaktigheten som har bevisbördan och ska styrka att felet uppkommit i samband med reparationen av bilen. Vid tekniskt komplicerade reparationer kan det dock räcka att konsumenten gör det klart mera sannolikt att tjänsten varit felaktig vilket framgår i NJA  1991 s. 481.

Önskar du mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 1 § Konsumenttjänstlagen

[2] 9 § Konsumenttjänstlagen

[3] 16 § och 19-21 §§ Konsumenttjänstlagen

[4] 17 § Konsumenttjänstlagen

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.