Jag vill byta ombud i vårdnadstvisten

Hej,

Jag är mitt uppe i en vårdnadstvist och före sommaren hade vi vår första förhandling på tingsrätten. Domen har kommit och jag förstår den inte. De har inte alls lyssnat på mig och min advokat hjälpte mig inte heller. Han var dåligt förberedd och lyckades inte få fram mina synpunkter. Nu vill jag att någon annan ska ta över mitt ärende och detta har jag talat om för honom men han säger att det kanske inte går. Kan det verkligen stämma? Jag måste väl ändå själv få bestämma vem som ska hjälpa mig!

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Din advokat har rätt när han säger att det kan bli svårt att byta ombud. Om du har beviljats rättshjälp, så krävs det särskilda skäl för ett byte av ombud eftersom det blir dyrare om någon annan ska ta över ärendet mitt under processen. När det gäller just vårdnadstvister är det dock särskilt viktigt att ombudet och klienten delar synsätt på hur tvisten ska drivas. Vänd dig till en advokat som du tror att du kan få förtroende för, så kan denne hjälpa dig att kontakta tingsrätten angående ett byte. Har du däremot inte blivit beviljad rättshjälp, bestämmer du själv om du vill anlita en ny advokat.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.